Help

Op deze pagina bieden we verdiepende informatie over het werken met digitale collecties in het algemeen en Memorix Maior in het bijzonder. Je vindt hier handleidingen, screencasts en extra informatie.
Vind je niet wat je zoekt of heb je suggesties voor helpteksten of screencasts? Neem contact voor ons op via helpdesk@brabantcloud.nl of via de chat.

FAQ

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen.

Vragen

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden.

We hebben ons vanuit Erfgoed Brabant de afgelopen tijd verdiept in de implicaties van deze wet voor ons werkveld, en hebben hierover intensief contact gehad met collega-organisaties. Hoewel de wet op bepaalde punten ingrijpende gevolgen lijkt te kunnen hebben voor met name heemkundekringen en archiefdiensten, is nog niet heel duidelijk hoe precies en in welke mate.

Heel belangrijk is dat de AVG alleen betrekking heeft op het vastleggen van informatie over levende personen. En dat elke organisatie die gegevens verzamelt van levende personen hierover verantwoording moet kunnen afleggen en moet kunnen aantonen dat men binnen de wettelijke kaders blijft.

Voor wat betreft de betekenis van de AVG voor verenigingen in algemene zin vind je veel informatie in de handleiding AVG voor kleine musea, waar bv. ook een voorbeeld van een privacystatement in staat.

 

Verder hebben we inzicht proberen te krijgen in wat de AVG betekent voor het collectiebeheer bij heemkundekringen, musea en archieven.

Zoals het er nu naar uitziet mogen erfgoedinstellingen geen persoonsgegevens van nog levende personen publiceren. Hieronder vallen onder andere namen, afbeeldingen waarop een persoon identificeerbaar is en vooral ook bijzondere persoonsgegevens (bv. godsdienst) van nog levende personen.

De AVG biedt wel de ruimte om persoonsgegevens te bewaren in het kader van historisch en wetenschappelijk onderzoek. De meeste heemkundekringen hebben in hun statuten dit doel omschreven. Of dat voldoende is voor de AVG is nog onduidelijk. De AVG meldt wel dat je je, bij dat bewaren van persoonsgegevens, moet beperken tot de noodzakelijke gegevens en dat je moet kunnen verantwoorden dat je die bewaart.

 

Twee concrete zaken die voor heemkundekringen kunnen spelen zijn:

- de publicatie van bv. foto's waarop nog levende personen identificeerbaar zijn afgebeeld; bv. een klassenfoto met de namen van de leerlingen erbij.

- de publicatie van bidprentjes, waarin ook namen zijn opgenomen van mogelijk nu nog levende personen (bv. de naam van de weduwe/weduwnaar). Om deze foto's en bidprentjes te publiceren is het nodig de toestemming te hebben (op schrift) van de betreffende personen.

(Zie ook de sessie “Wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor het presenteren van online presentaties?” studiedag 12 april 2018)

 

Het is dus verstandig na te gaan of deze zaken in uw gepubliceerde collectie aan de orde zijn. Zo ja, dan is het het best om deze collecties van internet te halen, tot u zeker weet dat de collectie geen betrekking heeft op levende personen, of tot u toestemming heeft gekregen van deze personen.

Omdat duidelijk is dat er discrepanties zijn tussen de Archiefwet en de AVG en er de komende tijd landelijk nog veel bijeenkomsten en gesprekken gepland zijn om helderder te krijgen hoe de AVG precies uitgevoerd dient te worden in de context van erfgoedorganisaties, kunnen we helaas nog niet helemaal precies aangeven wat de beste werkwijze is.

 

Als je de collectie digitaal ter beschikking stelt, kun je te maken krijgen met auteursrechten. Welke zijn dat? En hoe bepaal je of er rechten van toepassing zijn? Hoe vraag je toestemming voor gebruik? Deze en meer handige informatie hebben we in een factsheet bij elkaar gebracht. Je krijgt ook nog een overzicht van links en publicaties die je nog meer informatie bieden. 

Binnenkort wordt de nieuwe versie van het document 'Hoe ga je om met auteursrechten om' hier gepubliceerd.

Tutorials

Hier vind je verschillende tutorials voor het werken met Brabant Cloud en Memorix Maior.

  • Screencast introductie Memorix Maior

  • Screencast trainingsomgeving aanmaken in Memorix Maior

  • Screencast nieuwe gebruiker toevoegen als "registrator" in Memorix Maior