Alle blogs

Verslag cursus collectiebeheer

Naar aanleiding van vragen van deelnemers organiseerde Team Brabant Cloud een cursus collectiebeheer voor kleine instellingen. 16 verschillende instellingen hebben hieraan deelgenomen.
In deze blog worden globaal de belangrijkste tips nog eens uiteengezet.

Lees verder over Verslag cursus collectiebeheer