“Door de collectie online beschikbaar te maken, bereiken we mensen wereldwijd”

Museum Klok & Peel over het ontsluiten van een internationale collectie.

Door Heleen Regenspurg

Museum Klok & Peel behoort tot de eerste instellingen die hun collectie ontsluiten via Brabant Cloud. Via Brabant Cloud wordt de museumcollectie getoond op de eigen website en de erfgoedportalen Brabants Erfgoed en Europeana. Op een mooie voorjaarsdag reis ik af naar Asten om met Rainer Schütte en Wil Aarts te praten over de digitalisering van hun collectie.

Screenshot van de collectiepagina van Museum Klok & Peel. (Bron: Museum Klok & Peel)

Screenshot van de collectiepagina van Museum Klok & Peel. (Bron: Museum Klok & Peel)

Rainer Schütte is conservator bij Museum Klok & Peel en Wil Aarts houdt zich bezig met de automatisering van het museum. Beiden zijn nauw betrokken bij de digitale ontsluiting van de collectie. De technische kant neemt Wil voor haar rekening, terwijl Rainer verantwoordelijk is voor de teksten en de fotograaf aanstuurt.

Het museum heeft twee collecties: de collectie Klok en de collectie Peel. In de collectie Klok zijn prachtige en bijzondere klokken en beiaarden te vinden, met name uit de Lage Landen en Azië. De collectie Peel omvat objecten uit de natuur- en cultuurhistorie van De Peel. De objecten die op de eigen website en de erfgoedportalen Brabants Erfgoed en Europeana zijn te bewonderen, betreffen objecten uit de collectie Klok die op zaal staan. Er is bewust voor gekozen om eerst de collectie Klok te ontsluiten. Rainer: “Ten eerste waren deze objecten al gedigitaliseerd in onze database. Het voorwerk was dus al gebeurd. Ten tweede is de collectie Klok meer erfgoed gerelateerd dan de collectie Peel en dus relevanter voor Brabants Erfgoed en Europeana.” In de toekomst wil het museum ook de collectie Klok-objecten uit het depot en de collectie Peel online zetten. Aan de ontsluiting van de collectie Peel werken op dit moment vrijwilligers.

Zoals gezegd stond vóór het online plaatsen, een groot deel van de collectie Klok al in de database van het museum. Wil: “We wilden de collectie al langer online zetten, maar het moest betaalbaar en haalbaar zijn. Brabant Cloud voldeed hieraan, onder meer doordat we onze eigen database konden blijven gebruiken en geen ander systeem hoefden aan te schaffen."

Europeana

Het plaatsen van de collectie Klok op het Europese platform Europeana was vanwege het internationale karakter van de collectie een logische keuze. Rainer: “We hebben klokken uit de Lage Landen, Azië, maar ook uit Afrika en Amerika. Het museum is 360 dagen per jaar open en dus goed toegankelijk, maar door de collectie online beschikbaar te maken, bereiken we nog meer mensen. Ook wereldwijd, dus mensen die anders nooit de kans zouden hebben om de collectie op locatie te zien.” Rainer en Wil zijn beiden overtuigd dat een minder internationale collectie ook een waardevolle toevoeging aan Europeana kan zijn. Rainer geeft als voorbeeld bidprentjes. Rainer: “Het kan voorkomen dat een heemkundekring een bidprentje heeft waarvan nog maar één exemplaar is. Als dat bidprentje niet online wordt geplaatst, wordt die nooit gevonden.”

“Door de collectie online beschikbaar te maken, bereiken we mensen wereldwijd”

- Rainer Schütte

Touchscreen op zaal

De teksten bij de objecten die zijn opgenomen in de database en Brabant Cloud worden ook voor een touchscreen op één van de zalen gebruikt. In plaats van bordjes kunnen mensen in deze zaal informatie over de klokken opzoeken op het scherm. Rainer en Wil denken erover om in de toekomst meer gebruik te gaan maken van touchscreens op de zalen. Wil: “Mensen vinden het interactieve aspect erg leuk én het is veel mooier als je één scherm op zaal hebt in plaats van dat alles volhangt met bordjes.” Het is duidelijk dat Rainer en Wil digitalisering als een belangrijk onderdeel zien van het heden én de toekomst van het museum.

Touchscreen en de bijbehorende collectie-onderdelen. (Foto: Museum Klok & Peel)

Touchscreen en de bijbehorende collectie-onderdelen. (Foto: Museum Klok & Peel)

Wil je graag de collectie Klok online bekijken? Of wil je de mooie collecties van Museum Klok & Peel in het echt bewonderen? Ga dan naar de website van het museum voor meer informatie.

Bezoek ook eens het Europese erfgoedportal Europeana.