Verslag Deelnemersdag Brabant Cloud

7 juni 2019

Op 7 juni 2019 vond de eerste Deelnemersdag Brabant Cloud plaats in het TextielMuseum in Tilburg. Samen met afgevaardigden van 34 instellingen, driekwart van de deelnemers van Brabant Cloud, keek Team Brabant Cloud naar de huidige stand en toekomst van Brabant Cloud en leerden we van elkaar over de digitalisering van onze collecties.

Het nut van digitalisering  

De dag startte met een filmpje over Jan de Haan, eigenaar van een collectie van 400.000 bidprentjes. Hij vertelde dat hij elke vorm van digitalisering afwees, omdat volgens hem de computer te veel afstand schept tussen mensen en het erfgoed dat ze willen bekijken. Dit, zo stelde dagvoorzitter Patrick Timmermans in zijn opening, is precies waar Brabant Cloud niet voor staat. Het digitaliseren van collecties maakt het juist mogelijk om verbindingen te leggen met andere collecties en erfgoed zichtbaarder te maken voor het publiek. Patrick complimenteerde daarbij alle vrijwilligers, dankzij wiens enthousiaste inzet die digitalisering tot stand komt.

Deelnemersdag Brabant Cloud

(Foto: Ingeborg Schuster)

Alle rechten voorbehouden

 

Verleden, heden en toekomst van Brabant Cloud 

De plenaire opening werd vervolgd met een presentatie van Cris Kremers, projectleider van Brabant Cloud. Hij vertelde dat Brabant Cloud is opgezet om een digitale infrastructuur te bieden aan collectiebeherende instellingen. Zij kunnen daarmee hun collecties op een duurzame en collectieve manier bewaren, verbinden en beschikbaar stellen voor toekomstige generaties. Dit is nog altijd het achterliggende doel van de cloud. Sinds de oprichting in 2012 zijn er grote stappen gezet om dit blijvend mogelijk te maken 

Als eerste werd de Instant Website geïntroduceerd, waarmee instellingen hun eigen collectie eenvoudig op de eigen website kunnen tonen. Daarnaast is in de loop der jaren uitgebreid met Memorix Maior, een professioneel collectieregistratiesysteem. Hierin is een omgeving ingericht speciaal voor kleine en middelgrote instellingen om de collectie volgens de museumstandaard te beschrijven. Ook zijn de ondersteuningsmogelijkheden voor deelnemers verbeterd met een vernieuwde website, tutorials, helpteksten, inloopdagen, een chatfunctie, trainingen, nieuwsbrief, blogs en een helpdesk. De wensen van deelnemers, die team Brabant Cloud op deze manier te horen krijgt, worden bijgehouden in een feature request lijst om daar indien mogelijk actie op te ondernemen.  

Brabant Cloud heeft daarmee een stabiele infrastructuur met een gevarieerd ondersteuningsaanbod ontwikkeld en is gegroeid van vier deelnemers en 500 GB aan opslag in 2012 naar een community van 51 deelnemers met 4,3 TB aan data in 2019. In de toekomst zal Brabant Cloud zich blijven doorontwikkelen, verbeteren en uitbreiden. Cris eindigde zijn verhaal met het uitspreken van de wens om nog beter in staat te zijn verbindingen te leggen tussen de verschillende collecties en hun erfgoedinstellingen, zodat bezoekers een compleet beeld krijgen van het Brabantse erfgoed.  

Leren van elkaar 

Ter inspiratie kwamen daarna een viertal instellingen aan het woord die in korte pitches toonden op welke manier zij gebruik maken van Brabant Cloud. Zo vertelde Petra Robben van het Stadsmuseum Tilburg hoe dit museum zonder fysieke locatie door Brabant Cloud toch in staat is de collectie zichtbaar te maken. Hierdoor komt het museum zelfs in contact met geïnteresseerden uit het Caribische gebied. Henk van Wanrooij van Heemkundekring Vehchele zette uiteen hoe deze heemkundekring bij andere instellingen te rade was gegaan, waarna een efficiënte workflow is ontwikkeld voor het beschrijven van nieuwe records in Memorix Maior. Renée Hooymans van Stichting kunstschilder Huib van Vugt sprak hierna over het feit dat de Brabant Cloud bijdraagt aan de doelstelling van de stichting om de nalatenschap van Van Vugt uit te dragen. Jan Hendriks van Stichting ‘De Oude Schoenendoos’ schetste tenslotte de wijze waarop de digitalisering van de collectie aanleiding was voor een herordening van de collectie en een verdere uitwerking van de objectbeschrijvingen.

Deelnemersdag Brabant Cloud Pitches

(Foto: Ingeborg Schuster)

Alle rechten voorbehouden

Na de pauze werd de dag vervolgd met twee verdiepende workshoprondes. Cris ging in een workshop samen met de  ontwikkelaars van de Instant Website uitgebreid in op alle mogelijkheden die deze tool te bieden heeft. Annette Gaalman, museumconsulent van Erfgoed Brabant, lichtte de inhoud, structuur en voordelen van de Art & Architecture Thesaurus (AAT) toe bij het beschrijven van de collectie. Wouter Loeff, hoofdredacteur van Brabantserfgoed.nl, gaf een praktische workshop vol tips over het schrijven van een aansprekend verhaal. En Peer Verbruggen, medewerker Brabant Cloud, besteedde aandacht aan de mogelijkheden en functionaliteiten van Memorix Maior, zoals de berichtenservice en de nieuwe entiteit Documenten.     

Wenswolk 

Na deze workshops kwam iedereen nog eenmaal samen om de dag gezamenlijk af te sluiten. Patrick besprak met de deelnemers, de ideeën en toekomstwensen die zij gedurende de dag hadden achterlaten op de daarvoor bestemde Wenswolk. En was de Deelnemersdag Brabant Cloud voor herhaling vatbaar, aldus de laatste vraag van Patrick aan de zaal? Iedereen antwoordde met een volmondig ja.

Deelnemersdag Brabant Cloud

(Foto: Ingeborg Schuster)

Alle rechten voorbehouden
  

Tot slot kon iedereen in het gezellige TextielCafé onder het genot van een hapje en een drankje napraten over de eerste Deelnemersdag Brabant Cloud.  

Downloads