Brabant Cloud in 2020

Het jaar 2020 is in meerdere opzichten een uitdagend jaar geweest. Ook voor de deelnemers van Brabant Cloud is er het nodige veranderd met betrekking tot het digitaliseren van hun collectie en heeft men, noodgedwongen, de werkzaamheden moeten aanpassen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal positieve ontwikkelingen. Zo is men in 2020 en masse aan de slag gegaan met het digitaliseren en publiceren van hun collecties. We hebben groeicijfers gezien die we niet eerder hebben meegemaakt. Daarom leek het ons leuk om in deze blog een kort overzicht te geven wat er in 2020 zoal is gebeurd.

Nieuwe deelnemers

Afgelopen jaar hebben 14 nieuwe instellingen gekozen om mee te doen met Brabant Cloud, 8 musea, 4 heemkundekringen en 2 archieven. Hiermee zijn er momenteel 63 Brabantse erfgoedinstellingen aangesloten om gezamenlijk het Brabantse erfgoed online toegankelijk te maken

Wat vooral opvalt is dat er in het afgelopen jaar voor het eerst meer musea dan heemkundekringen aansloten. Nog altijd bestaat het grootste deel van de deelnemers uit heemkundekringen - een kwart van alle deelnemers van Brabants Heem heeft zich inmiddels aangesloten - maar het verschil wordt steeds kleiner.

Kaart Brabant Cloud deelnemers 28-01-2021

Alle deelnemers van Brabant Cloud.

Alle rechten voorbehouden

Records

In 2020 is het totale aantal records in Brabant Cloud met 12,75% gestegen van 1.128.243 naar 1.272.058, ofwel een toename van 143.815 records. Het grootste gedeelte van deze groei werd bewerkstelligd door de groei van het aantal records in Memorix Maior

Het aantal records dat door de instellingen wordt opgeslagen in Memorix Maior is in 2020 bijna verdubbeld. In een jaar tijd groeide dit aantal van 391.610 tot 705.574. Zo zijn er meer dan 100.000 afbeeldingen en bijna 100.000 bidprentjes toegevoegd.

Grafiek records in Memorix Maior 2020

De groei van het aantal records in Memorix Maior over 2020.

Alle rechten voorbehouden

Het aantal records dat vanuit Memorix Maior online gepresenteerd wordt groeide in dezelfde periode van 202.927 tot 302.383 records. Onder deze records vinden we bijvoorbeeld een bidprentje uit 1721 en foto’s uit de jaren ’80 van de negentiende eeuw.

Het is leuk om te zien dat het aantal records in Memorix Maior ondanks de Coronatijd gewoon doorgroeide (misschien wel sneller dan normaal). Zo groeide in het eerste half jaar van 2020 het aantal records bij Heemkundekring Zeeland met ruim 4.000 en bij Stichting de Oude Schoenendoos met bijna 10.000. 

Migratie

In 2020 zijn voor veertien instellingen, zowel musea als heemkundekringen, in totaal zesentwintig migratietrajecten uitgevoerd. Voor één instelling kunnen meerdere trajecten uitgevoerd worden, omdat er voor elke entiteit in Memorix Maior (bijvoorbeeld Objecten of Bidprentjes) een migratietraject kan plaatsvinden. Zesentwintig migratietrajecten is een uitzonderlijk groot aantal, want ter vergelijking: in 2017 waren dit acht trajecten voor in totaal zeven instellingen, in 2018 tien trajecten voor vijf instellingen en in 2019 elf trajecten voor acht instellingen. Deze instellingen hebben tezamen een gigantische hoeveelheid aan metadata (en daarmee dus objecten). In 2020 zijn er een totaal van 260.968 aantal records gemigreerd naar Memorix Maior, dat is meer dan in jaren 2017 (50.317 records), 2018 (49.313 records) en 2019 (30.966 records) bij elkaar opgeteld.

3.-Objectnummer-372-Ton-Smits-Huis kopie 2

Schilderij van Ton Smits. Bron: Ton Smits Huis © L. Smits-Zoetmulder, info@tonsmitshuis.nl

Alle rechten voorbehouden

Achter deze cijfers zit een schat aan informatie. Zo heeft museum het Ton Smits Huis de circa twintigduizend originele cartoons en potloodschetsen en enkele honderden schilderstukken van van de kunstenaar Ton Smits laten migreren. En zijn er ruim 91.000 bidprentjes gemigreerd door verschillende instellingen, waardoor in de ontsluiting van de Brabants bidprentjes nu een grote stap is gezet en dwarsverbanden tussen deze collecties zichtbaar worden.

De mens achter de data

Hoewel we elkaar vorig jaar weinig in het echt hebben kunnen ontmoeten, hebben we wel gezien dat de Brabantse digitaliserende instellingen steeds meer een gemeenschap beginnen te worden. Daarom zijn we in december ook begonnen met een nieuwe rubriek “Even voorstellen”, waarin instellingen iets over zichzelf kunnen vertellen. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en leren we hopelijk ook nog wat van elkaar.

En dat we graag van elkaar leren zagen we ook op de inloopdagen. De inloopdagen van januari en februari 2020 trokken een recordaantal bezoekers. Helaas hebben we door Corona niet meer bijeenkomsten kunnen organiseren. Het grote animo in het begin van vorig jaar toont wel aan dat dit door zeer op prijs gesteld wordt. Wanneer het weer mogelijk is, willen we dan ook weer doorgaan met het organiseren van inloopdagen.

Ook waren we ontzettend blij om te zien hoe groot het animo was voor deelname aan digitale cursussen in november. We hebben in totaal 4 cursussen georganiseerd voor 47 unieke deelnemers. De meesten van deze deelnemers hebben meer dan 1 cursus bijgewoond. Vooral de cursus over de Instant Website was drukbezocht. Alle verslagen van de cursussen, inclusief de volledige opname, zijn te bekijken op onze website.

Schermafbeelding Cursus Google Analytics November 2020

Deelnemers wisselen tips uit tijdens de digitale cursus Google Analytics in november 2020.

Alle rechten voorbehouden

Ten slotte hebben we in de zomer bijna al onze deelnemers telefonisch kunnen spreken. Wij waren natuurlijk erg blij om weer met jullie te spreken, maar nog meer met de tijd die jullie namen om ons bij te praten over de coronaperikelen in de Brabantse Erfgoedinstellingen. Deze informatie heeft bijgedragen aan een overzicht van de coronaproblemen binnen het Brabantse erfgoedveld.

Doorontwikkeling

De belangrijkste doorontwikkeling in 2020 was de introductie van Instant Website v1.10. Deze ontwikkeling is eind 2019 gestart en afgerond op 31 augustus 2020. Elk onderdeel van de Instant Website is daarbij minutieus onder het licht gehouden en waar mogelijk verbeterd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de grootste update die we ooit hebben doorgevoerd met vele nieuwe functionaliteiten en configuratiemogelijkheden. Een greep uit de grootste verbeteringen: een redesign van de interface, een nieuwe multimedia viewer, een Wordpress plugin, geïntegreerde help-functie, infinite scroll, zoeken in filters, markering van zoektermen etc.

TextielMuseum gebruikt Instant Website v1.10

Instant Website v1.10 in actie bij het TextielMuseum.

Alle rechten voorbehouden

Na de introductie zijn we aan de slag gegaan met de uitrol van Instant Website v1.10. Vanwege de omvang van de update hebben we dit voor het eerst gedaan middels een online Teams-vergadering. Hierdoor konden we de nieuwe mogelijkheden goed laten zien en toelichten. Tegelijkertijd konden we specifieke wensen met betrekking tot de configuratie beter in kaart brengen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de uitrol voortvarend is verlopen. Eind 2020 zijn er 53 Instant Websites uitgegeven en hebben 31 deelnemers de nieuwe Instant Website reeds geïmplementeerd op hun eigen website of zijn ermee bezig.

Met de uitrol van Instant Website v1.10 hebben we tegelijkertijd, op de achtergrond, een update doorgevoerd in de mapping van alle 170 datasets die we beheren in Brabant Cloud. Alle datasets zijn nu conform het interne datamodel dat we gebruiken (EDM 5.2.6) gemapped. Hiermee wordt alle data uniform opgeslagen en gepubliceerd en zijn we helemaal klaar voor toekomstige ontwikkelingen.