Langs de Linie

Één collectie van Grave tot Bergen op Zoom

Door Peer Verbruggen & Jacob Knegtel

Langs de Brabantse vestingsteden, tussen Bergen op Zoom en Grave, ligt het landschap van de Zuiderwaterlinie. Deze verdedigingslinie van befaamd vestingbouwer Menno van Coehoorn heeft Nederland eeuwenlang beschermd tegen zuidelijke aanvallen, en heeft zijn roots zelfs in de Tachtigjarige Oorlog.

Provinciale aandacht

Vanaf 2018 wordt er vanuit de provincie Noord-Brabant veel geïnvesteerd in het onderzoek naar en de promotie van deze eeuwenoude linie. De Alliantie Zuiderwaterlinie zet zich onder andere in voor het onder de aandacht brengen van de linie voor een breed publiek. Het doel hiervan was het stimuleren van nieuw onderzoek naar de linie en het bevorderen van kennisdeling. Die laatste doelstelling houdt in dat de kennis van de linie die door heel Nederland, en andere delen van Europa, verspreid ligt op een duurzame manier verzameld wordt en kan worden gedeeld met geïnteresseerden. Alleen op deze manier kan al het onderzoek, dat de afgelopen decennia door pionierende heemkundigen en onderzoekers is uitgevoerd, gebundeld worden en krijgen we een beter beeld van de rijke geschiedenis die de Zuiderwaterlinie herbergt.

Collectie Zuiderwaterlinie

De Collectie Zuiderwaterlinie op de website van de Alliantie. (Bron: https://collectie.zuiderwaterlinie.nl)

Alle rechten voorbehouden

Collectie Zuiderwaterlinie

Vorig jaar is de Collectie Zuiderwaterlinie gelanceerd, een doorzoekbare database van o.a. boeken, artikelen, kaarten, inventarissen die raken aan de geschiedenis van de linie, afkomstig uit archieven en kennisinstituten verspreid door heel het land. De Alliantie heeft zich aangesloten bij Brabant Cloud en een eigen verzameling ondergebracht in Memorix Maior. Via Brabantserfgoed.nl wordt deze collectie al naast andere relevante collecties gepresenteerd.

Brabant Cloud en de Alliantie Zuiderwaterlinie zijn nu klaar voor de volgende stap: het koppelen van heemkundecollecties via de Brabant Cloud aan deze database. Verschillende heemkundekringen langs de linie waren al deelnemer van Brabant Cloud. Om relevante collecties nu ook zichtbaar te maken via de Collectie Zuiderwaterlinie, experimenteren we samen met de Alliantie Zuiderwaterlinie en Heemkundekring Ravenstein met het toevoegen van het uniforme trefwoord “Zuiderwaterlinie”. Daarbij testen we ook met de zogenaamde Virtuele Collecties, waarmee we een Instant Website kunnen maken die niet alleen gekoppeld is aan de dataset van een instellingen, maar relevante data uit de datasets van verschillende instellingen filtert. Dit filter kan dan bijvoorbeeld ingesteld worden op alle records waaraan het trefwoord Zuiderwaterlinie is toegekend.

Zuiderwaterlinie Collectie op Brabantserfgoed

De Collectie Zuiderwaterlinie op Brabantserfgoed.nl, met records uit de collecties van diverse instellingen. (Bron: Brabantserfgoed.nl)

Alle rechten voorbehouden

Op deze manier kunnen alle erfgoedinstellingen relevante collectie-items kunnen tonen in de context van de Zuiderwaterlinie. De materiële en immateriële bronnen die hierdoor zichtbaar worden, vertellen de tot nu toe onbekende verhalen die bijdragen aan de totaliteit van het Brabantse erfgoed.

Kortingsregeling

Om de drempel te verlagen voor nieuwe instellingen die data over de Zuiderwaterlinie willen delen, biedt de Alliantie Zuiderwaterlinie dit jaar financiële ondersteuning voor tweejarige aansluiting bij Brabant Cloud. Dat betekent dat de Alliantie de helft van de aansluitkosten en de helft van de vaste bijdrage voor de eerste twee jaar voor haar rekening neemt. Daar staat tegenover dat de erfgoedinstellingen hun relevante collectie-items kenmerken met het trefwoord ‘Zuiderwaterlinie’ en dat deze op het Collectieportal van de Collectie Zuiderwaterlinie getoond mogen worden.

Heb jij een relevante collectie en heb je vragen over het aanbod of wil je graag meedoen? Neem dan contact op met