Instant Website v1.10 nu beschikbaar!

Een nieuw design met flink meer mogelijkheden

Na een ontwikkeltraject van negen maanden, inclusief een bèta-periode van drie maanden, wordt vanaf vandaag Instant Website v1.10 beschikbaar gesteld aan de deelnemers van Brabant Cloud.

Sinds eind 2019 zijn we met onze softwareontwikkelaar druk bezig geweest met de verbetering van de Instant Website. De insteek daarbij was tweeledig: de best mogelijke Instant Website maken, en zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van onze deelnemers. Elk onderdeel van de Instant Website is minutieus onder het licht gehouden en waar mogelijk verbeterd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de grootste update die we ooit hebben doorgevoerd met vele nieuwe functionaliteiten en configuratiemogelijkheden. We raden dan ook iedereen aan om over te stappen.

De grootste veranderingen

Het voert te ver voor deze blog om alle veranderingen en optimalisaties aan te geven. Daarom een top 10 lijstje van de grootste en meest opvallende wijzigingen.

1. Redesign

Het basisontwerp van de Instant Website is helemaal op de schop gegaan. We hebben daarbij inspiratie geput uit de stijlgids van de Brabant Cloud website. Elk interface-element, lettertype en kleurstelling zijn aangepast en op elkaar afgestemd om tot een meer verfijnde gebruikersinterface te komen. Dit zorgt voor een betere gebruikerservaring voor de bezoeker van je website. Overigens is de vormgeving van de Instant Website nog altijd helemaal aanpasbaar aan de vormgeving van je eigen website.

Overview Instant Website

Complete redesign van de interface.

2. Multimedia viewer

De nieuwe multimedia viewer zorgt ervoor dat naast afbeeldingen nu ook audio-, video- en PDF-bestanden getoond kunnen worden. Voor elk van deze type bestanden is een ingebouwde viewer beschikbaar die automatisch geladen wordt wanneer dat nodig is. Audio en video wordt automatisch gestreamed. Voor PDF-bestanden is naast een eenvoudige PDF-viewer op de detailpagina ook een uitgebreide PDF-viewer beschikbaar die meer mogelijkheden biedt zoals zoeken in de PDF en verschillende opties m.b.t. de presentatie.

Multimedia viewer

De nieuwe multimedia viewer kan ook PDF's tonen.

Wordpress logo
3. Wordpress plugin

Steeds meer deelnemers van Brabant Cloud gebruiken Wordpress voor hun website. Met de nieuwe Wordpress plugin is het nu een stuk gemakkelijker geworden om een Instant Website te integreren op je website. Na het installeren van de plugin zal het nog altijd nodig zijn om de opmaak af te stemmen op het omliggende ontwerp van de website.

4. Google vindbaar

Met het beschikbaarstellen van een sitemap van je collectie is het nu mogelijk om beter door Google gevonden te worden. Crawlers van de Google zoekmachine zullen gemakkelijker je Instant Website indexeren. Hiermee word je sneller gevonden en zal het bereik van je collectie toenemen.

Let op! Deze functionaliteit vergt nog een aanpassing van de onderliggende infrastructuur van Brabant Cloud en zal in het najaar van 2020 beschikbaar komen. De Instant Website zelf hoeft niet aangepast te worden.

5. Verbeterde weergave op mobiele telefoon en tablet

Steeds vaker worden websites bezocht via een mobiele telefoon of tablet in plaats van via een desktop computer. Daarom hebben we de Instant Website zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Zo zijn de filters op een gebruikersvriendelijkere manier instelbaar gemaakt en worden de thumbnails beter geschaald voor de schermgrootte die beschikbaar is.

Verbeterde weergave op mobiele apparaten

Verbeterde weergave op mobiele apparaten.

6. Geïntegreerde help-functie

Soms is het voor een bezoeker van je website niet helemaal helder wat de zoekmogelijkheden zijn in de Instant Website. Met de geïntegreerde help-functie kun je zelf tekst en uitleg geven over de verschillende zoekmogelijkheden. Compleet met afbeeldingen en voorbeeld-zoekopdrachten ter verduidelijking.

Help bij zoeken

Geïntegreerde help-functie voor het zoeken.

7. Infinite scroll

Naast pagineren is nu ook infinite scroll als een configureerbare optie beschikbaar. Daarmee kun je 'eindeloos' door je zoekresultaten scrollen. Nieuwe records worden automatisch geladen bij het naar beneden scrollen totdat je het einde van de zoekresultatenlijst bereikt hebt. Vooral op mobiele apparaten werkt dit erg snel.

Infinite scroll

Infinite scroll in actie.

8. Blokjes-weergave

'Blokjes-weergave' biedt een nieuwe en alternatieve manier voor het presenteren van je metadata behorend bij een record. In het configuratiebestand van de Instant Website kun je metadata-velden in blokjes groeperen en via een zelfgekozen titel presenteren op de detailpagina.

Blokjes-weergave

Nieuwe manier van presenteren via de 'blokjes-weergave'.

9. Markering zoektermen

Soms is het niet goed te zien waarom een record gevonden is als je een zoekterm hebt ingetypt. Daarom biedt de nieuwe Instant Website de mogelijkheid om zoektermen te markeren. Zelfs de kleur van de markering is aanpasbaar.

Markeren zoektermen

Het markeren van ingevoerde zoektermen.

Zoeken in filters
10. Zoeken in filters

Om de Instant Website snel te houden worden standaard maximaal 50 filter-items geladen. Soms bevat een filter echter meer dan 50 items, bijvoorbeeld bij de trefwoorden. Met deze optie is het mogelijk om alle beschikbare filter-items (tot een maximum van 2.000) te laden, te doorzoeken en te filteren. Zo gaat geen filter-item verloren.


Naast deze top 10 van grote veranderingen zijn er nog veel meer aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd. Een uitgebreider overzicht is te vinden op de speciale pagina van Instant Website v1.10.

Zelf aan de slag?

Mocht je zelf graag aan de slag willen gaan met de nieuwe Instant Website? Meld je dan aan via de helpdesk. Team Brabant Cloud zal op basis van je wensen een basisconfiguratie maken en toesturen. Vervolgens kun je zelf, of in samenwerking met een webbouwer, aan de slag om de Instant Website v1.10 te implementeren op je eigen website.

Vanwege de omvang van de update raden we iedereen aan om over te stappen. Dit geldt met name voor deelnemers die nog de Instant Website vóór versie v1.60 gebruiken. Deze oudere versies willen we het komende half jaar langzaam uitfaseren. Dat betekent dat we tot uiterlijk 1 maart 2021 nog ondersteuning zullen bieden voor deze versies. Team Brabant Cloud zal in deze periode actief contact opnemen met deelnemers die nog een oudere versie gebruiken.