Verslag online cursus Digitaliseren van Dialect 13-11-2020

Tijdens de tweede online cursus van onze November Cursusmaand oefende Peer met 9 deelnemers om het plaatselijke dialect vast te leggen in Memorix Maior. Hieronder vindt je een kort verslag van de behandelde onderwerpen en kun je de volledige sessie nog eens terugkijken.

Voor aanvang van de Webinar was gevraagd om je favoriete spreekwoord of gezegde in je eigen dialect via Mentimeter op te geven. Deze spreekwoorden dienden later in de sessie om te oefenen met het vastleggen van het eigen dialect. 

Screenshot spreekwoorden in Mentimeter 13-11-2020

Pilot digitaliseren van dialect

Heemkundekring de Kommanderij in Gemert heeft verhalen, woorden en klanken uit het eigen dialect op zijn website vastgelegd. Via audiobestanden is het Gemerts, zoals het op dit moment wordt uitgesproken, vastgelegd.

Omdat veel deelnemers van Brabant Cloud ook met dialect bezig zijn, hebben we onderzocht of en hoe deelnemers van Brabant Cloud dit soort gegevens kunnen gaan vastleggen in de entiteit Audio van Memorix Maior. 

In eerste instantie hebben we zelf een helptekst opgesteld, maar al gauw bleek dat we meer specialistische kennis en ervaring nodig hadden. Daarom is een pilot gestart om inhoudelijke experts, zoals Jos Swanenberg en Yoïn van Spijk, en een aantal heemkundekringen, zoals Heemkundekring 't Hof van Liessent en Heemkundekring het Zuidkwartier, te betrekken bij het vastleggen van dialect

De afspraken

Uit de pilotbijeenkomsten zijn een aantal afspraken gekomen die vastgelegd zijn in de helpteksten voor dialect. Zo wordt er gebruik gemaakt van de entiteit Audio in Memorix Maior en wordt in het veld Collectienaam altijd de tem 'Dialect' opgenomen. 

Samen met de pilotgroep kwamen we tot de conclusie dat elk soort dialectfragment vroeg om een andere metadatering. Daarom is er per soort fragment een andere helptekst gemaakt. 

- Dialectverhalen

- Dialectgedichten

- Dialectliederen

- Dialectspreekwoorden en gezegden

- Dialectwoorden 

Wij vragen iedereen die aan de slag wil met het vastleggen van dialect om ook feedback aan te leveren zodat we de opgestelde afspraken en methodiek nog beter kunnen afstemmen.

Aan de slag

Na de uitleg van het dialectproject zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan om aan de hand van enkele korte opdrachten hun eigen spreekwoord in te voeren in een testaccount.

Voor de deelnemers die al veel met Memorix Maior gewerkt hadden, was dit gesneden koek. De andere deelnemers lukte het ook om aan de hand van de opdrachten hun eigen spreekwoord te registreren. 

Presentatie van dialect

Nadat iedereen een spreekwoord heeft vastgelegd en gepubliceerd worden de resulaten getoond in een Instant Website die speciaal is geconfigureerd voor deze Webinar. Je kunt niet alleen via verschillende ingangen zoeken op dialect(spreekwoorden) maar je kunt het ook de uitspraak horen door het gekoppelde audiobestand af te spelen. 

Schermafbeelding dialect op de Instant Website

Bekijk de hele sessie in de onderstaande video:

Er is ook een download van de presentatie beschikbaar en een digitale versie van het werkboekje met de opdrachten (let op: deze geldt enkele voor spreekwoorden).

Wil je meer weten of zelf aan de slag gaan met dialect in Memorix Maior? Neem dan contact op met de helpdesk.