Even voorstellen: Museum 't Oude Slot

In de nieuwe rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Museum 't Oude Slot en directeur Hans Sonnemans.

't Oude Slot Exterieur

Museum 't Oude Slot in Veldhoven. (Bron: Museum 't Oude Slot)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Museum 't Oude Slot
Woordvoerder: Hans Sonnemans
Aantal records in Memorix Maior:
10.350
Aantal records online: 1.933

Vertel iets over je instelling.

Museum 't Oude Slot is gestart in 1974 als gemeentelijk museum van Veldhoven. In 1998 verzelfstandigde het museum en het wordt sindsdien beheerd door een stichting. Sinds april 2020 is ons museum geregistreerd in het Nederlands Museumregister.

De missie van Museum 't Oude Slot is om de culturele en museale pleisterplaats voor Veldhoven en omgeving te willen zijn. We willen het publiek verleiden om het museum en zijn collecties te ontdekken. Daarnaast willen we educatieve en culturele belevenissen mogelijk maken en een verbindende rol en kennis aanbieden binnen en aan de Veldhovense cultuur- erfgoedorganisaties. Verder willen we doorzetten op de vorig jaar binnengehaalde registratie in het Nederlands Museumregister.

De collectie van het museum bestaat allereerst uit een voor Nederland belangrijke (ruim 1.500) collectie volks- of centsprenten uit de periode van de zeventiende eeuw tot en met het begin van de twintigste eeuw. Verder bezitten we een omvangrijke collectie gebruiks- en religieuze voorwerpen uit de welbekende collectie Maas-Rooijakkers. Een derde collectie is de Collectie Veldhoven, voorwerpen met een relatie met de geschiedenis van Veldhoven en omgeving. Onze collectie, in het bijzonder de prentencollectie, wordt steeds meer ontdekt door hedendaagse kunstenaars. 

't Oude Slot met gracht

Museum 't Oude Slot in Veldhoven bezien van buiten de gracht. (Bron: Museum 't Oude Slot)

Alle rechten voorbehouden

Het belangrijkste object is ons museumgebouw zelf: een rijksmonumentale boerderij in een bijzondere vorm uit 1800, gebouwd op en uit de restanten van het Slot Zeelst uit 1575. Deze bijzondere plek wordt dan ook veel gebruikt als trouwlocatie van de gemeente Veldhoven. Binnenkort gaan we ons museumgebouw zelf als “nummer 1”-object invoeren. De oude boerderij is zo bijzonder voor onze Collectie Veldhoven en als rijks- en gemeentemonument dat we tot het inzicht zijn gekomen dat het eigenlijk ons belangrijkste object is. Het inventarisnummer 00001 zal binnenkort dan ook symbolisch in onze collectieregistratie worden opgenomen en op onze gevel worden aangebracht.

"Het belangrijkste object is ons museumgebouw zelf. Binnenkort gaan we ons museumgebouw zelf als 'nummer 1'-object invoeren. Het inventarisnummer 00001 zal binnenkort dan ook symbolisch in onze collectieregistratie worden opgenomen en op onze gevel worden aangebracht."

- Hans Sonnemans

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud? 

De collectie is jaren geleden vastgelegd in Adlib. Van de prenten zijn digitale HR-bestanden gemaakt, die binnen Adlib niet te koppelen waren. Met Memorix lukt dit wel en binnen Brabant Cloud is daar voldoende ruimte voor. Wij vinden het belangrijk dat de collectie goed is vastgelegd voor een goed beheer van de collectie. 

We maken binnen Memorix in ieder geval gebruik van de velden die verplicht zijn bij de collectieregistratie voor een Geregistreerd Museum. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk het verhaal achter de objecten vast te leggen in de beschrijvingen. Eventueel koppelen we nu ook documenten en beeldmateriaal. We kunnen hiervoor ook putten uit de kennis van de vroegere verzamelaar en cultuur-historicus Gerard Rooijakkers.

Op dit moment hebben we een enthousiaste werkgroep Collectie van 6 vrijwilligers die zich bezighouden met het registreren van de collectie. Brabant Cloud maakt het mogelijk thuis hieraan te werken, wat vooral in deze tijd van COVID-19 maatregelen erg productief en efficiënt bleek. De conservator en ik kunnen dit op afstand monitoren, ondersteunen en aanvullen. Inmiddels hebben we meer dan 7.600 objecten ingevoerd en beschreven.

Het presenteren van de collectie behoort uiteraard ook tot onze primaire museale taken. Allereerst op locatie want we willen natuurlijk zoveel mogelijk bezoekers hiervan laten genieten. Een deel van de collectie presenteren we in onze vaste opstelling. Daarnaast wordt momenteel een Collectiehuis ingericht dat ook dient als open depotinrichting. Alle objecten worden voorzien van een QR-code die gekoppeld is aan onze Instant Website database. Het digitaal presenteren vergroot de mogelijkheid om de collectie te laten zien en hieraan zoveel mogelijk informatie te koppelen.

Collectiewebsite van Museum 't Oude slot

De collectie van Museum 't Oude Slot wordt middels de Instant Website op de eigen website gepresenteerd. (Bron: https://www.museumoudeslot.nl/collectie-volksprenten)

Alle rechten voorbehouden

Wat zijn je grootste leerpunten?

• Het is belangrijk dat een deskundig iemand de regie houdt en dat er met vaste protocollen gewerkt wordt om "vervuiling" te voorkomen. Dat geldt zeker wanneer er veel op afstand gewerkt wordt.

• Laat een deskundige (bij ons dezelfde persoon als degene die de regie houdt) de invoer goed controleren voordat deze op het internet wordt vrij gegeven. 

• Zorg ervoor dat gehele groep samen vooraf een duidelijke instructie krijgt. Dit is cruciaal voor een goede start en zorgt voor samenhang en een betere uitwisseling van kennis binnen de vrijwilligersgroep.  

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl. Wil jij meer horen van Hans over zijn ervaringen neem dan contact op met Museum 't Oude Slot via info@museumoudeslot.nl.