Even voorstellen: Erfgoedcentrum Tongerlohuys

In de nieuwe rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met erfgoedcentrum Tongerlohuys en collectiebeheerder Astrid van der Linden.

Tongerlohuys ingang

De ingang van het Tongerlohuys. (Foto: Erfgoedcentrum Tongerlohuys)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Erfgoedcentrum Tongerlohuys
Woordvoerder: Astrid van der Linden
Aantal records in Memorix Maior: 35.677
Aantal records online: 1.142

Vertel iets over je instelling.

Op 1 mei 1932 werd de Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos opgericht met het doel voorwerpen, publicaties en andere documentatie over de geschiedenis van Roosendaal te verzamelen. Vier jaar later kon De Ghulden Roos een museumruimte betrekken in het Oude Raadhuis op de Markt in Roosendaal. 

Dankzij de grote inzet van René van Hasselt (1909-1987), die zich van begin af aan maar liefst vijfenvijftig jaar voor het museum heeft ingezet, kwamen er steeds meer kostbare kunsthistorische en antieke voorwerpen bij. Hierdoor ontstond er niet alleen een bijzondere museale collectie, maar ook een nijpend ruimtegebrek.

Na een grondige verbouwing kon in 1974 de voormalige norbertijner pastorie het Tongerlohuys, daterend uit 1762, worden betrokken. In één van de vleugels van het gebouw was tot en met 2004 de expositieruimte van Stichting Int Heyderadey gevestigd; in een ander gedeelte het gemeentearchief dat later naar de Markt verhuisde. In 2006 gingen Museum De Ghulden Roos en Int Heyderadey samen en ging het museum onder de naam Museum Tongerlohuys verder.

Sinds maart 2016 vormt het museum samen met het Historisch Informatie Punt (HIP) het nieuwe erfgoedcentrum Tongerlohuys en na wederom een grondige verbouwing maakt het nu samen met theater De Kring en CultuurCompaan, ook fysiek, deel uit van het cultuurcluster Roosendaal.

In het Tongerlohuys vertellen we de bezoeker het verhaal van Roosendaal. Aan de hand van vijf iconen - het Liga-meisje, meneer pastoor, de conducteur en de burgemeester - worden onze bezoekers meegenomen door de geschiedenis van stad en streek. Naast onze vaste collectie besteden we steeds aandacht aan een ander thema in een wisselexpositie, onze vijfde icoon.

Tongerlohuys vitrine met objecten

Objecten in het Tongerlohuys. (Foto: Erfgoedcentrum Tongerlohuys)

Alle rechten voorbehouden

In de collectie van het Tongerlohuys bevinden zich enkele duizenden objecten waaronder bidprentjes, boeken, schilderijen, religieus vaatwerk, textiel en vele andere toegepaste kunstvoorwerpen uit de lokale en regionale geschiedenis. Een deel hiervan is te zien in het museum en te raadplegen in het Historisch Informatiepunt.

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud? 

Tot vorig jaar werd onze museale collectie ondergebracht in Adlib. De boeken van het Historisch Informatiepunt waren voor een groot gedeelte al wel vastgelegd in Memorix. Vanwege het feit dat we de gehele collectie wilden delen met de buitenwereld - slechts een klein gedeelte van de museale collectie is immers te zien in het museum - hebben we besloten over te stappen op Brabant Cloud. Omdat inmiddels ook de bidprentjes zijn ondergebracht in Memorix kunnen we binnenkort onze hele collectie online tonen. Dit gebeurt zowel via Erfgoed Brabant als via onze eigen website.

Omdat we het gebruik van goed fotomateriaal belangrijk vinden, worden alle objecten die we online willen (gaan) plaatsen, opnieuw gefotografeerd. Een arbeidsintensief proces waarbij we gelukkig ook hulp krijgen van de nodige vrijwilligers binnen ons museum.

De overstap naar Brabant Cloud verliep heel goed, zeker ook dankzij de hulp vanuit de helpdesk. Hoewel we binnen Brabant Cloud minder gegevens kunnen opslaan dan binnen Adlib, blijkt dat voor ons achteraf geen groot probleem te zijn. Verder ondervinden wij het gebruik van het programma als heel praktisch, vooral in deze tijd omdat we er thuis mee aan de slag kunnen. Tenslotte zijn wij erg blij met de “alleen-lezen” functie van het programma. Hierdoor kunnen ook onze vrijwilligers de nodige ondersteuning bieden bij het collectiebeheer.

Tongerlohuys objecten

Roosendaalse wielerhistorie. (Foto: Erfgoedcentrum Tongerlohuys)

Alle rechten voorbehouden

Wat zijn je grootste leerpunten?

• We bleken nogal last te hebben van vervuiling binnen Adlib. Bij het overstappen naar Memorix werden we met de neus op de feiten gedrukt en gedwongen om hier korte metten mee te maken. Het zal de nodige tijd kosten maar uiteindelijk zal het doel de middelen heiligen!

• Af en toe “afkijken” bij de Brabant Cloud collega’s heeft ons veel bruikbare informatie opgeleverd met betrekking tot het inrichten van de collectie-pagina op onze eigen website.

• Al doende leert men: aarzel niet om iets “uit te proberen”. Maak gebruik van de testomgeving om er zeker van te zijn dat je geen gegevens laat verdwijnen.

Tongerlohuys

De tuin van het Tongerlohuys. (Foto: Erfgoedcentrum Tongerlohuys)

Alle rechten voorbehouden

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl. Wil jij meer horen van Astrid over haar ervaringen neem dan contact op met erfgoedcentrum Tongerlohuys via info@tongerlohuys.nl.