Even voorstellen: Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau te Dinteloord

In de nieuwe rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau en bestuurslid Hakim Tampoebolon.

Gemeentehuis van Dinteloord na de oorlog

Een foto uit de collectie van Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau toont het Gemeentehuis van Dinteloord na de Tweede Wereldoorlog. Het gemeentehuis was zwaar beschadigd door vergissingsbombardementen van de geallieerden op 4 en 5 november 1944. (Bron: Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau te Dinteloord
Woordvoerder: Hakim Tampoebolon
Aantal records in Memorix Maior: 1.025
Aantal records online: 999

Vertel iets over je instelling.

Wij zijn een cultuurhistorische vereniging. Dat wil zeggen dat we ons niet alleen op heemkunde en erfgoed richten, maar ook op andere cultuurhistorische zaken die Dinteloord betreffen. Onze doelen zijn daarbij het bevorderen van de belangstelling en de kennis van de geschiedenis van Dinteloord en het bewaren van voorwerpen, documenten en andere informatiedragers. Daarnaast willen we ook de algehele cultuurbeleving in Dinteloord bevorderen. 

Om onze doelen te bereiken hebben we een kleine collectie voorwerpen uit de vorige eeuw aangelegd. Door het ontbreken van een “clubhuis” is er slechts een beperkte mogelijkheid om voorwerpen permanent ten toon te stellen. Verder verzamelen we foto’s, audio- en videoponames, documenten (scans), etc. Deze leggen we vast en documenteren we via Memorix Maior. Ten slotte gaf onze vereniging voorheen jaarboeken uit. Daar zijn we enkele jaren geleden helaas mee gestopt bij gebrek aan nieuw materiaal. Wel worden er nog altijd lezingen en excursies georganiseerd en presenteren we informatie via onze website. 

Excursie naar Haarlem door Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau te Dinteloord

In 2008 organiseerde de Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau een excursie naar Haarlem. We bezochten daar het stadhuis van Haarlem. We werden rondgeleid door Jaap Pop. Hij was van 1995 tot 2006 burgemeester van Haarlem. Hij is de zoon van Mr. Herman Pop, die burgemeester was van Dinteloord en Prinsenland van 1946 tot 1973. (Foto: Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau)

Alle rechten voorbehouden

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud? 

We willen er vooral voor zorgen dat materiaal niet verloren gaat voor de volgende generaties. Veel foto’s worden bewaard door particulieren of zijn ingescand en worden bewaard in particuliere collecties bijvoorbeeld op computers. Wanneer iemand overlijdt of stopt bij onze vereniging kunnen deze collecties onbereikbaar worden en verloren gaan. 

Daarom leggen we onze foto's, video's en documenten digitaal vast via Memorix Maior. Ik heb ooit het initiatief genomen voor een eigen website door mijn ICT achtergrond. Toen de mogelijkheid zich voordeed om collecties digitaal vast te leggen via de film- en fotobank Noord-Brabant ben ik daar op ingesprongen en heb de rest van het bestuur enthousiast gemaakt. Nog steeds upload ik in principe de bestanden naar Memorix Maior. Een groep leden gaat vervolgens aan de slag om de ontbrekende informatie aan te vullen.

Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau

Voorzitter Willem van Opdorp hangt een van de informatiebordjes op die door de Cultuurhistorische vereniging geschonken zijn aan de Hervormde Kerk in Dinteloord. (Foto: Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau)

Alle rechten voorbehouden

Verder willen we ook dat onze collectie voor een breed publiek beschikbaar zijn. Daarom maken we gebruik van de Instant Website. Door informatie openbaar te maken willen we de interesse voor de geschiedenis van Dinteloord aanwakkeren. Verder hebben wij hier ook baat bij, want door de collectie online te tonen kunnen we ook aanvullende en ontbrekende informatie verkrijgen. Zo kunnen mensen ons helpen met het identificeren van personen of locaties of de functie van een bepaald gebouw. Ten slotte hopen we door de online presentatie ook het gemeentebestuur te overtuigen om financiële ondersteuning aan te bieden en dit voor alle kernen binnen de gemeente uit te rollen. 

Door informatie openbaar te maken willen we de interesse voor de geschiedenis van Dinteloord aanwakkeren.Wij hebben hier ook baat bij, want door de collectie online te tonen kunnen we ook aanvullende en ontbrekende informatie verkrijgen.

- Hakim Tampoebolon

Wat zijn je grootste leerpunten?

Memorix Maior biedt heel veel mogelijkheden. Het is daarom van belang om van te voren te bepalen wat je digitaal gaat vastleggen en hoe je items identificeert en rubriceert. Ook is het van belang een plan op te stellen hoe je de aanvullende en ontbrekende informatie gaat verzamelen. Wij hebben dat bij aanvang niet gedaan. We zijn gewoon gaan uploaden en toen in groepsverband foto voor foto door de collectie gegaan. Het voordeel hiervan is dat je in de groep gezamenlijk tot de vaststelling van de informatie kunt komen (b.v. wie op een foto staat), maar anderzijds is dit een zeer traag proces. Misschien is het beter om een deel van een collectie toe te wijzen aan een persoon en hem of haar te vragen te zorgen voor aanvullende informatie voor zover beschikbaar.

Memorix Maior biedt heel veel mogelijkheden. Het is daarom van belang om van te voren te bepalen wat je digitaal gaat vastleggen en hoe je items identificeert en rubriceert.

- Hakim Tampoebolon

Heb je nog andere tips of opmerkingen?

Ik ben zelf al 39 jaar betrokken bij de lokale omroep. Wij betrekken de diverse heemkundekringen en personen die geschiedkundig onderzoek doen bij het maken van radio- en televisieprogramma’s. We hebben ook een medewerker die een serie programma’s heeft gemaakt en daar nog mee bezig is: Thuis in Steenbergen. Mijn advies aan anderen: leg contact met je lokale omroep en probeer een samenwerking tot stand te brengen. Bovendien heeft de omroep misschien historisch of recent materiaal dat bewaard moet blijven.

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl. Wil jij meer horen van Hakim over zijn ervaringen neem dan contact op met Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau via secretaris@nyenaenwasvannassau.nl.