Even voorstellen: Museum De Wieger

In de rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Museum De Wieger en Marjolein Leesberg.

Hendrik Wiegersma in zijn atelier

Hendrik Wiegersma in zijn atelier. (Bron: Museum De Wieger)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Museum De Wieger
Woordvoerder: Marjolein Leesberg
Aantal records online: 1.009

Vertel iets over je instelling.

Museum De Wieger vertelt het verhaal van Hendrik Wiegersma. Vanuit zijn oude woonhuis De Wieger willen we het culturele erfgoed dat Hendrik achterliet onder de aandacht brengen. Zo focussen we ons op het monumentale pand, het levensverhaal van de familie Wiegersma, maar ook op het verhaal achter de kunstcollectie die Hendrik naliet. 

Dit doen we door tentoonstellingen en activiteiten te organiseren die verband houden met het werk en leven van Hendrik Wiegersma en met dat van zijn zoons Pieter (beeldend kunstenaar) en Friso (schrijver van het lied Het Dorp dat door Wim Sonneveld onsterfelijk werd gemaakt). Naast verhalen en objecten uit het leven van de familie Wiegersma bestaat de collectie vooral uit beeldende kunst met een nadruk op de periode 1900-1950. Natuurlijk is het werk van Hendrik Wiegersma zelf ruim vertegenwoordigd, maar ook dat van kunstenaars als Jan Sluijters, Leo Gestel, Jacoba van Heemskerck, Else Berg, Charley Toorop, Piet en Mathieu Wiegman, Toon Kelder en vele anderen.

De Wieger in Deurne

Museum De Wieger in Deurne. (Foto: Marc Bolsius)

Alle rechten voorbehouden

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud? 

Onze hele collectie is al enkele jaren digitaal vastgelegd. Museum de Wieger was zelfs een van de pilot-projecten bij de start van Brabant Cloud. De collectie is hierbij niet vastgelegd in Memorix Maior, maar in Axiell Collections, de opvolger van Adlib. Deze overgang bleek voor ons logischer en eenvoudiger te werken dan over te stappen op Memorix. Ik, kunsthistoricus en vrijwilliger bij De Wieger, hou als collectiebeheerder alles bij: nieuwe aanwinsten, bruiklenen, afstoting, wat in onze tentoonstellingen en die van andere musea komt. Digitaal collectiebeheer is voor ons noodzakelijk voor het gebruik, archivering én het tonen van onze collectie op onze site, zowel ten behoeve van het geïnteresseerde publiek als voor onderzoekers.

Zelfportret Medicus Pictor, door Hendrik Wiegersma

Zelfportret Medicus Pictor, door Hendrik Wiegersma. (Bron: Museum De Wieger)

Alle rechten voorbehouden

De collectie wordt daarom niet alleen in ons museum gepresenteerd, maar ook via Brabantserfgoed.nl en via de Instant Website. Hier presenteren we de kerncollectie van het museum: beeldende kunst uit de periode 1900-1950. De verzameling is begonnen door Hendrik Wiegersma. Het grootste deel is aangevuld door zijn zoon Pieter Wiegersma, die 20 jaar artistiek directeur van Museum De Wieger was. Daarnaast ontving het museum schenkingen en kocht af en toe zelf werk aan. Vraag ons niet om een speciaal object in de collectie aan te wijzen. We zijn een klein museum met een kleine maar bijzondere collectie werken uit het interbellum. Al onze objecten zijn speciaal!

We zijn een klein museum met een kleine maar bijzondere collectie werken uit het interbellum. Al onze objecten zijn speciaal!

- Marjolein Leesberg

Wel heeft De Wieger een tekening in de collectie die is gesigneerd ‘Piet Mondriaan’. Een gang naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag, en een gesprek aldaar met de specialisten, leerde dat het helaas niet om een authentiek werk van Mondriaan gaat. Als dat wel zo was geweest, dan was dit niet alleen een leuk verhaal, maar een fantastische ontdekking geweest en een grote opsteker voor ons kleine museum! De tekening is via onze site te vinden onder inventarisnummer A 18018.

Wat zijn je grootste leerpunten?

Een nauwe samenwerking met Brabant Cloud is essentieel voor de digitalisering van de collectie. Dan is er veel mogelijk in de online presentatie. De gebruiker kan nu een keuze maken uit de hoeveelheid gegevens die bij elk object wordt gepresenteerd. Wij hebben ervoor gekozen om dat vrij summier te houden, met de naam van de kunstenaar, de titel van het werk, de techniek, en ons inventarisnummer. De fotos laten we zelf maken in hoge en lage resolutie. Voor de website is gekozen voor weergave in lage resolutie, maar de kwaliteit is zodanig dat goed kan worden ingezoomd. Jaarlijks verzorgt Brabant Cloud een update, waarbij nieuwe aanwinsten of wijzigingen in de gegevens worden ingevoerd.

Schilderij van Charley Toorop, Annetje, 1917, A 86412

Annetje, door Charley Toorop. (Bron: Museum De Wieger, 1917)

Alle rechten voorbehouden

Heb je nog andere tips of opmerkingen?

Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van andere instellingen. Zo zouden wij andere instellingen willen vragen of ze het interessant of belangrijk vinden als er een uitwisseling kan plaatsvinden tussen musea met een zelfde soort collectie. Instellingen die hier met ons naar willen kijken kunnen contact opnemen via collectie@dewieger.nl

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl. Wil jij meer horen van Marjolein over haar ervaringen neem dan contact op met Museum De Wieger via collectie@dewieger.nl.