Even voorstellen: Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen'

In de rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen' en Corné Uijtdewilligen.

Familieportret gezin Franken-Stuijts uit Nispen

Familieportret van het gezin Franken-Stuijts uit Nispen. (Bron: A. Daams, ca. 1910, Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen')

Alle rechten voorbehouden

Naam: Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen'
Woordvoerder: Corné Uijtdewilligen
Aantal records in Memorix Maior: 9.800
Aantal records online: 9.789

Vertel iets over je instelling.

Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen' is de plaatselijke erfgoedvereniging van het dorp Nispen, dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Roosendaal.

De missie van de vereniging is het bestuderen, promoten en beschermen van het Nispense erfgoed in de breedste zin van het woord. Omdat dit wat eigentijdser te communiceren geven we daartoe steeds vaker aan dat we ons bezighouden met ‘het verhaal van Nispen’.

Het verhaal van Nispen bewaren, onderzoeken en doorgeven. Daaraan werken wij als heemkundekring al bijna 30 jaar. We vertellen dat verhaal, soms letterlijk, bij rondleidingen en lezingen, maar ook op veel andere manieren. Zoals in publicaties waarin lezers kennis maken met gebeurtenissen in ons dorp en het wel en wee van de Nispenaren. Van wat er honderden jaren geleden gebeurde, maar ook in recentere tijd. We verzamelen afbeeldingen, documentatie, boeken en voorwerpen. Om daarmee het verhaal van Nispen te verrijken. Ons erfgoed. Daarom maken ons ook sterk om, waar dit kan, de sporen uit het verleden in de vorm van gebouwen, landschapselementen en bodem te laten zien. Zodat het verleden ook deel uitmaakt van het hedendaagse Nispen. Het draagt bij aan de identiteit van ons dorp en geeft ons inspiratie voor de toekomst.

Onze doelstellingen proberen we te bereiken door het organiseren van activiteiten zoals lezingen, tentoonstellingen, fiets- en wandeltochten, de uitgifte van jaarboeken, nieuwsbrieven en speciale publicaties. Daarbij kan het soms een meerwaarde opleveren om dit te doen in samenwerking met andere (Nispense) organisaties. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van digitale kanalen: (thema)websites, Twitter, Facebook, Youtube en de mogelijkheden die Brabant Cloud voor het digitaal presenteren van onze collecties.

Expositie Turf: Het bruine goud van West-Brabant te Nispen

Expositie Turf: Het bruine goud van West-Brabant te Nispen. (Foto: René Leijdekkers, 2011, Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen')

Alle rechten voorbehouden

De collectie van heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen' bestaat uit foto’s, ansichtkaarten, tekeningen en prenten, dia’s, bidprentjes, affiches, voorwerpen, boeken, tijdschriften, krantenknipsels en overige documentatie, verenigingsarchief en diverse andere archivalia.

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud? 

Alle items uit de diverse deelcollecties worden zo veel mogelijk digitaal vastgelegd. Afbeeldingen en voorwerpen worden daartoe gescand of gefotografeerd en beschreven: 'wie, wat, waar, wanneer etc.'. Dit gebeurt door enkele leden die de Beheerscommissie vormen.

Al vanaf het begin van onze vereniging zijn we begonnen om alles wat we verzamelden zo goed mogelijk vast te leggen. Via papier maakten we de overstap naar de computer en vervolgens naar de Film- en Fotobank Noord-Brabant. Sinds 2018 maken we gebruik van de mogelijkheden via Brabant Cloud. Op deze manier is de collectie gemakkelijk te raadplegen voor eigen medewerkers, leden en het brede publiek. Gezien de omvang van een aantal collecties zijn de nieuwe mogelijkheden ook handiger om snel gegevens te vinden. Ook de kans op beschadiging of verloren gaan van kwetsbare items wordt verminderd.

In principe worden alle items gepresenteerd, tenzij er goede reden is om dit niet te doen (bijv. privacy, beding bij schenking of bruikleen, te kwetsbaar of waardevol).

- Corné Uijtdewilligen

In principe worden alle items gepresenteerd, tenzij er goede reden is om dit niet te doen (bijv. privacy, beding bij schenking of bruikleen, te kwetsbaar of waardevol). De presentatie gebeurt online via Brabantserfgoed.nl, onze website met de Instant Websites zoals Beeldbank Nispen. Fysiek zijn onze collectie te bekijken in tentoonstellingen, open dagen en op afspraak. Met de presentatie beogen wij bij te dragen aan de kennis van het Nispens heem en de promotie daarvan.

Wat zijn je grootste leerpunten?

Tijdens het digitaliseren en presenteren hebben wij geleerd dat het goed is om altijd kritisch te blijven over wat je verzamelt en waarom. Welke bijdrage levert het item aan de doelstellingen en hoe staat dit in verhouding tot de ‘lasten’: tijd, ruimte, conservering etc. Zo kwam er in de beginjaren bij het voorbereiden van exposities van alles binnen en werd informatie van bijgemaakte foto’s niet altijd goed geregistreerd. Dat leverde later extra werk op en soms is informatie ook niet meer te achterhalen.

Heb je nog andere tips of opmerkingen?

Door bekendheid te geven aan onze verzamelingen, kan dit voor anderen aanleiding zijn om gebruik te maken van onze collecties. Zo is in 2010 een foto uit onze collectie gebruikt als onderdeel voor een promotiefoto voor de Brabantse Dag (namelijk een Familieportret van het gezin Franken-Stuijts). En in 2018 ontdekte René Bastiaanse een publicatie over kerkelijke richtlijnen met betrekking tot het huwelijk uit 1922 op onze website (Korte Onderrichting over het Huwelijk). Ten behoeve van een onderzoek reisde hij af naar Nispen om deze publicatie te bestuderen.

Publicatie "Korte Onderrichting over het Huwelijk"

Publicatie over de kerkelijke richtlijnen met betrekking tot het huwelijk met de titel: Korte Onderrichting over het Huwelijk. (Bron: Eduard van Wees, 1922, Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen')

Alle rechten voorbehouden

Hoe vervelend afgelopen periode vanwege de coronapandemie ook was in allerlei opzichten, er was daardoor wel meer gelegenheid om te werken aan ‘achterstallig onderhoud’ bij onze collecties. Er blijft altijd werk bij een vereniging, maar ten aanzien van onze collecties kunnen we wel stellen dat we qua registratie en presentatie van onze verzamelingen momenteel nagenoeg op orde zijn.

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl. Wil jij meer horen van Corné over zijn ervaringen neem dan contact op met Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen' via info@heemkundenispen.nl.