Even voorstellen: Heemkundekring Paulus van Daesdonck

In de rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Heemkundekring Paulus van Daesdonck, de deelnemer met op het moment van schrijven de meeste bidprentjes online.

Museum Paulus van Daesdonck

Museum Paulus van Daesdonck. In dit boerderijtje uit 1903 is heemkundekring Paulus van Daesdonck gevestigd. (Foto: Wikipedia/G. Lanting)

Naam: Heemkundekring Paulus van Daesdonck
Woordvoerder: Peter van der Ven
Aantal records online: 23.440

Vertel iets over je instelling

Paulus van Daesdonck is de heemkundekring van de voormalige heerlijkheid (en later gemeente) Ginneken en Bavel. Het heem omvat de (voormalige) dorpen Ginneken, Bavel, Heusdenhout, Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Ons doel is om onze fascinatie met het lokale verleden te delen met belangstellenden, jong en oud. We stimuleren mensen om hun eigen geschiedenis te ontdekken. Aan de hand van voorwerpen, gebouwen, archeologie, architectuur, archieven en verhalen uit onze omgeving laten we de waarde van deze historie zien.

"Ons doel is om onze fascinatie met het lokale verleden te delen met belangstellenden, jong en oud."

-Peter van der Ven

Ons museum is gevestigd in een boerderijtje uit 1903. We hebben de indeling zo veel mogelijk intact gelaten. Van wekpotten in de kelder tot aan een bedstee in de slaapkamer en van ambachtelijke beroepen zoals kapper tot timmerman, met onze opstelling en voorwerpen laten we zien hoe het leven er ruim een eeuw geleden uit heeft gezien. De voorwerpen in het museum zijn grotendeels geschonken door mensen uit ons heem.

Binnenkant Museum Paulus van Daesdonck

De binnenkant van museum Paulus van Daesdonck. (Foto: Heemkundekring Paulus van Daesdonck)

Alle rechten voorbehouden

Verder organiseren we lezingen en uitstapjes, we publiceren verhalen in ons kwartaalblad en geven relmatig boeken uit. Ook openen we ongeveer twee keer per jaar een wisseltentoonstelling in de voormalige stal. Dit alles doen we met de steun van vele vrijwilligers.

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud?

We zijn al jaren bezig met het digitaliseren van onze collectie. Zo verzamelen we bidprentjes en zetten een overzicht in een database. De vaste medewerker van ons museum fotografeert alle objecten uit onze collectie. Ook daarvan leggen we informatie vast. Verder scannen we langzaamaan onze volledige fotocollectie, waar we ook weer metadata bij bewaren. Al deze informatie kwam terecht op een computer die alleen toegankelijk is in ons museum.

Toen we hoorden van de Brabant Cloud, zagen we dat als een mogelijkheid om al onze digitaal verzamelde informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Echter moesten we wel even discussiëren over de kosten die onze deelname met zich mee zou brengen, ondanks dat heemkundekringen een flinke korting krijgen t.o.v. reguliere gebruikers van Memorix Maior. Uiteindelijk vinden we het wel de moeite waard, omdat we op deze manier met onze digitale informatie naar buiten kunnen treden – wat tenslotte een van onze doelstellingen is.

"Via onze website kan iedereen die dat wil nu de namen, geboorte- en sterfdata en geboorte- en sterfplaatsen inzien van al onze bidprentjes."

-Peter van der Ven

Als eerste stap hebben we ruim twee jaar geleden onze collectie bidprentjes verhuisd, daarbij zijn we gelukkig goed geholpen door de medewerkers van Brabant Cloud. Via onze website kan iedereen die dat wil nu de namen, geboorte- en sterfdata en geboorte- en sterfplaatsen inzien van al onze bidprentjes. Het is een groot succes. Het aantal bezoekers van onze site schoot omhoog en we krijgen veel aanvragen voor een scan van de prentjes. Inmiddels hebben we ruim 23.440 prentjes online staan en de collectie groeit nog steeds.

Bidprentjes online heemkundekring Paulus van Daesdonck

Overzicht van de online bidprentjes van heemkundekring Paulus van Daesdonck. (Bron: Instant Website heemkundekring Paulus van Daesdonck)

Alle rechten voorbehouden

Als volgende stap is het de bedoeling om de foto’s van onze museumobjecten en het digitale fotoarchief naar de Brabant Cloud te verhuizen. Vanwege eventuele auteursrechtenproblemen is het niet haalbaar om alle foto’s publiekelijk toegankelijk te maken, maar waar mogelijk willen we dat wel doen.

Wat zijn je grootste leerpunten?

We zijn ons Cloud-avontuur gestart met vijf enthousiaste bestuursleden die we verenigden in een digitale commissie. Inmiddels zijn twee van hen om gezondheidsredenen gestopt en moet een derde het even rustig aan doen. Ons project is daardoor in de pauzestand geraakt. Om te voorkomen dat de digitalisering tot stilstand komt, is het nodig dat we snel weer een volgende stap gaan zetten. Het is dus duidelijk geworden dat continuïteit alleen gewaarborgd is als de uitvoering door een flinke groep mensen opgepakt wordt.

Binnenkant Museum Paulus van Daesdonck.

De binnenkant museum Paulus van Daesdonck. Hier is een winkeltje tentoongesteld zoals deze er vroeger uit zag. (Foto: Wikipedia/ G. Lanting)

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl