November Cursusmaand 2022 | Digitale Toegankelijkheid | 18-11-2022

Door Fleur van der Maden

Tijdens de derde online cursus van onze November Cursusmaand in 2022 legt Ninke van der Heijden vanuit een praktisch oogpunt uit wat digitale toegankelijkheid is, waarom het belangrijk is om digitaal toegankelijk te zijn en als kers op de taart geeft zij maar liefst zes concrete tips om een applicatie of website digitaal toegankelijker te maken. In het onderstaande artikel geven we je een kort verslag van de behandelde onderwerpen en tips. Wil je de sessie nog eens terugkijken of kon je helaas niet bij de sessie aanwezig zijn? De opname van de sessie vind je onderaan de pagina.

Veel informatievoorzieningen spelen zich online af. Ook erfgoedinstellingen zijn druk bezig met digitalisering en het delen van collecties online. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen, ongeacht een beperking, bij al die informatie komt? Kortom, hoe maak ik mijn website, applicatie of collectie digitaal toegankelijk? Voordat je aan de slag kunt gaan met het digitaal toegankelijk maken van jouw website, is het belangrijk om eerst stil te staan bij wat dit nou eigenlijk betekent:

(Digitale) toegankelijkheid is het gebruik kunnen maken van producten, diensten en locaties zonder letterlijke en figuurlijke drempels.

Lijnrecht tegenover digitale toegankelijkheid staat digitale ontoegankelijkheid. Wanneer je zelf geen beperking hebt sta je hier in eerste instantie misschien niet bij stil, omdat je de ontoegankelijkheid zelf niet ervaart. Dit betekent natuurlijk niet dat het er niet is. Zo hebben maar liefst twee miljoen mensen in Nederland een beperking(en) die ervoor kan zorgen dat zij fysiek en/of digitaal drempels ervaren wanneer zij gebruik willen maken van voorzieningen. Voorbeelden van digitale ontoegankelijkheid zijn: Geen muis kunnen gebruiken om door een website te navigeren, een video niet goed kunnen horen of de tekst op een website niet of niet goed kunnen lezen.

Waarom digitale toegankelijkheid?

Nu duidelijk is wat digitale toegankelijkheid en digitale ontoegankelijkheid betekenen kunnen we stilstaan bij de volgende kernvraag: Waarom zou je met digitale toegankelijkheid aan de slag gaan?

Ten eerste kan het zijn dat jouw instelling het wettelijk verplicht is. Zo is er in september 2019 de wet digitale toegankelijkheid ingesteld die zich richt op overheden en publieksrechtelijke instellingen. Volgens deze wet moeten niet-commerciële organisaties die wel een rechtspersoonlijkheid hebben en die voor het merendeel door de overheid worden gefinancierd zich inspannen voor het toegankelijker maken van je website en apps. Dit doe je door een toegankelijkheidsverklaring op te stellen. Hierin vertel je wat wel en niet goed gaat binnen jouw organisatie of instelling op het gebied van toegankelijkheid op je website en wat je daar wel of niet aan kunt doen. Hierna ga je natuurlijk aan de slag met datgene wat je in de verklaring hebt beloofd om te doen.

Deze wet richt zich op het toegankelijker maken van een website of online voorziening, maar wanneer is een website dan toegankelijk? Een website of app is toegankelijk als deze voldoet aan de internationale richtlijn toegankelijkheid Web Content Accessibility Guideline (WCAG) van het World Wide Web Consortium. Deze richtlijn is vooral voor webbouwers en bevat een enorme hoeveelheid technische voorwaarden. Wil je hier als websitebeheerder of als redactie mee aan de slag? Dan kun je gebruik maken van de concrete tips die verderop in het artikel genoemd worden.

Ten tweede heeft iedereen recht op toegang tot informatie. Door te streven naar een digitaal toegankelijke website of app zorg je ervoor dat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de informatie op een site of app. Daarnaast heeft het voor een instelling nog een ander voordeel. Je spreekt namelijk op deze manier ook een nieuwe doelgroep aan.

Aan de slag!

Wanneer je verder wilt met digitale toegankelijkheid dan is het belangrijk om je uit te spreken. Wat is er allemaal mogelijk en staat iedereen er achter? Over fysieke toegankelijkheid is vaak al concreet nagedacht hoe dat precies binnen de organisatie past. Probeer dit ook eens te doen voor digitale toegankelijkheid, zie het als een soort online ruimte. Op basis hiervan zou je een plan of overzicht kunnen schrijven waar jullie staan en wat jullie hiermee willen doen. Dit kun je uitdragen naar de gebruikers van je website en collega-organisaties.

Wil je direct aan de slag? Ninke gaf in de video zes concrete en praktische tips voor het toegankelijker maken van je online diensten:

  • Test je toegankelijkheid. Kun je navigeren door je online diensten?
  • Gebruik betekenisvolle links. Beschrijf waar een link naartoe gaat.
  • Gebruik contrast in je teksten voor betere leesbaarheid.
  • Voeg alt-tekst toe bij afbeeldingen.
  • Gebruik toegankelijk taalgebruik, B1-woorden.
  • Ondertitel je video’s.

Bekijk de hele sessie in de onderstaande video

Handige links en documenten

Wil je meer willen weten over digitale toegankelijkheid? Neem dan contact op met onze helpdesk.