Even voorstellen: Heemkundekring Made en Drimmelen

In de rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Heemkundekring Made en Drimmelen. Zij hebben gebruik gemaakt van een subsidie bij het Prins Bernard Cultuurfonds waardoor ze voor drie jaar verzekerd zijn van hun aansluiting bij Brabant Cloud.

Logo Heemkundekring Made en Drimmelen (Bron: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Logo Heemkundekring Made en Drimmelen (Bron: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Heemkundekring Made en Drimmelen
Woordvoerder: Ellen de Wijs
Aantal records in Memorix Maior: 10330 (op het moment van schrijven)
Aantal records online: 1596

Vertel iets over je instelling

Per 1 januari 1997 werden de drie gemeentes Terheijden, Zwaluwe en Made samengevoegd tot de nieuwe gemeente Drimmelen, die ruim 25.000 inwoners telt. Veel inwoners van de zes dorpen waren in eerste instantie bang dat zij door deze fusie hun eigen identiteit zouden verliezen. Daarom staken raadsleden de koppen bij elkaar. Het resultaat? De oprichting van een heemkundekring die het eigene van beide dorpen moest vastleggen en bewaren. In april 1998 werd daarop een toen al bijna honderd leden tellende heemkundekring Made en Drimmelen officieel opgericht.

Foto van hotel de Korenbeurs in Made (Foto: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Foto van hotel de Korenbeurs in Made (Foto: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Alle rechten voorbehouden

Heemkundekring Made en Drimmelen heeft tot doel het cultureel erfgoed van de gemeente in de dorpen Made en Drimmelen te bevorderen en uit te dragen. Dit doen wij onder andere door het uitgeven van het tijdschrift De Klok, het organiseren van excursies en lezingen en het houden van presentaties en het verzamelen en digitaliseren van foto’s en gedachtenisprentjes. Onze collectie bestaat uit fotomateriaal ca. 3.000 stuks, bidprentjes ca. 64.000 stuks, bibliotheek en documentatie materiaal, kadasterkaarten en eigen uitgaves van de Klok.

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud?

Het doel is om de bestaande collectie van fotomateriaal en gedachtenisprentjes op een duurzame, betaalbare en toekomstbestendige manier op te slaan. We willen de materialen online toegankelijk maken voor een breder publiek en niet alleen op onze eigen website, maar ook in een bredere Brabantse context via Brabant Cloud op het erfgoedportaal Brabantserfgoed.

Ansichtkaart Herengracht in Drimmelen (Bron: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Ansichtkaart Herengracht in Drimmelen (Bron: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Alle rechten voorbehouden

Via het systeem van Memorix Maior worden de fotomaterialen en gedachtenisprentjes beschreven. Hiervoor hebben we twee projectgroepen opgestart. Drie personen zijn bezig met het invoeren en beschrijven van de fotomaterialen. Zes personen zijn bezig met het beschrijven van de gedachtenisprentjes

Het bekijken van de gedachtenisprentjes is nu ook al mogelijk via de website. Van de fotomaterialen is nu alleen een beschrijving te zien op de website. Door onze collecties online te presenteren willen we mensen de mogelijkheid geven om gebruik te maken van onze materialen en zodat ook het publiek ervan kan genieten.

Wat zijn je grootste leerpunten?

We zijn begonnen met het aanvragen van een subsidie bij het Prins Bernard Cultuurfonds waardoor we voor drie jaar verzekerd zijn van aansluiting bij Brabant Cloud en een nieuwe laptop en scanner konden aanschaffen.

Oudste bidprentje van priester Franciscus Boelens (Bron: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Oudste bidprentje van priester Franciscus Boelens (Bron: Heemkundekring Made en Drimmelen)

Alle rechten voorbehouden

Ons eerste leerproces was het omgaan met het invoeren van de materialen in Memorix Maior. Tijdens dit proces kwamen we ook voor interessante vragen te staan zoals welke velden wel en welke niet in te voeren, welke trefwoorden gaan we gebruiken etc. Daarna hebben we besloten om stapsgewijs de materialen in te gaan voeren. De eerste 200 foto’s en 5000 gedachtenisprentjes zijn ondertussen ingevoerd.