Terugblik: Deelnemersdag 2023

Door Peer Verbruggen

Op 8 juni 2023 kwamen verschillende deelnemers van Brabant Cloud op Kasteel Heeswijk bij elkaar voor een feestelijke dag. Op de derde deelnemersdag werd met elkaar gekeken naar de toekomst en werden goede voorbeelden uit de praktijk uitgewisseld.

Deelnemersdag inloop Kasteel Heeswijk

De inloop van een zonnige deelnemersdag op het prachtige Kasteel Heeswijk. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Koffie op het kasteel

Tijdens de inloop was er tijd om in de schaduw van het kasteel een kop koffie te drinken en elkaar alvast te ontmoeten. Deelnemers maakten direct gebruik van de mogelijkheid om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen. De Wapenzaal van het kasteel was daarna het decor van de opening van de dag. Directeur Luc Eekhout van Kasteel Heeswijk heette ons hartelijk welkom en vertelde ons over de geschiedenis van het kasteel.

De dag werd geopend door Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant. Hij wees op de vele handen die er inmiddels werken aan het digitaliseren van de Brabantse collecties.

Cris keek terug op de cijfers van het afgelopen jaar. Hij nam ons mee in de groei van nieuwe deelnemers, nieuwe records en dataopslag. Zo groeide het aantal deelnemers door naar 86 en staan er inmiddels ruim 1.6 miljoen records online.

Nieuwe ontwikkelingen

Peer blikte terug op het nieuwe helpportaal, waar deelnemers behalve de helpteksten en ander ondersteuningsmateriaal ook hun tickets kunnen vinden. Ook ging hij in op de groeiende betrokkenheid bij inloopdagen en de Collectie Aruba. Op dit Arubaanse portaal wordt sinds vorig jaar ook een deel van de collectie van de Fraters van Tilburg uit het Stadsmuseum Tilburg getoond.

Nieuwe velden Memorix Maior

Peer presenteert een overzicht van de aankomende nieuwe velden in Memorix Maior. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Nog spannender was de eerste blik op de vernieuwingen die er aan staan te komen voor Memorix Maior. Zo komen er nieuwe, voornamelijk administratieve, velden en komt er een koppeling met het Termennetwerk, waaronder de termenlijst Brabantse gebouwen. Om het formulier na de toevoegingen toch overzichtelijk te houden komt er een tweede formulier waarmee deelnemers kunnen kiezen tussen een standaardformulier, of een uitgebreid formulier met meer velden. Ten slotte wordt er een nieuwe entiteit Tentoonstellingen toegevoegd, waarmee deelnemers alle items aan tentoonstellingen kunnen koppelen. Deze verbeteringen stonden al voor 2022 op de planning, maar door capaciteitsproblemen bij de leverancier, zijn ze doorgeschoven naar 2023.

Cris blikte ten slotte vooruit op de focus op termenlijsten voor de komende jaren om erfgoedinformatie nog beter en betekenisvoller met elkaar te kunnen verbinden. Ook kondigde hij een meerjarig onderzoek naar de metadatering van collecties aan om concrete richtlijnen voor het gebruik van termen door deelnemers te kunnen aanbieden. Wat ons daarbij gaat helpen is het nieuwe Realtime Content Dashboard en de termenlijst Brabantse gebouwen.

Inspiratie uit het veld

Een deelnemersdag is niets zonder deelnemers, dus kregen drie instellingen het podium om hun eigen ervaringen te delen met hun collega’s.

Diny Wittenberg Deelnemersdag 2023

Diny Wittenberg vertelt over hun aannamebeleid. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Diny Wittenberg van Museum Boxtel nam ons mee in hun weg naar een professioneel aannamebeleid. Om te voorkomen dat ze omkomen in de oude spullen van anderen is er een beleid opgezet, waarbij aanbieders eerst een formulier invullen, de aannamecommissie het object of de objecten bekijkt en dan afweegt of het museum de objecten wil aannemen. De moeilijkheden bij het aannemen van nieuwe objecten zorgden door de hele zaal voor veel herkenning.

Pitch Piet Koeken deelnemersdag 2023

Piet Koeken vertelde over hun samenwerking met de Reinwardt Academie in het opstellen van een collectieplan. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Piet Koeken van Sambeeks Heem vertelde over hun traject met een student van de Reinwardt Academie. De student had als opdracht een collectieplan en informatieplan te maken voor een instelling uit het veld. Piet gaf aan dat de uitkomsten van de plannen soms voor gefronste wenkbrauwen zorgden, maar wel aanzetten tot denken. Is het erg dat onze collectie in een oude slaapkamer is opgeslagen? Het traject had geleid tot concrete actiepunten voor de heemkundekring, waarmee ze de komende jaren aan de slag kunnen en een goede basis kunnen wegzetten.

Andreas deelnemersdag 2023

Andreas Smulders vertelt over de geschiedenis van de collectieregistratie van het Oorlogsmuseum Overloon. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Ten slotte liet Andreas Smulders van Oorlogsmuseum Overloon ons zien hoe de collectieregistratie van het oorlogsmuseum zich in 77 jaar ontwikkeld heeft. Zo veranderde de manier van registreren van analoog naar digitaal, een omslag die voor de nodige moeilijkheden zorgde. Nog belangrijker is misschien wel de omslag van de nadruk op de specificaties van een object naar de nadruk op het verhaal achter een object. Want die verhalen maken ieder object uniek en verdienen het ook om geregistreerd te worden.

Workshops

Na de pauze en een gezellig lunch was het tijd voor verdiepende workshops. Cris Kremers en Sjors de Valk namen de deelnemers mee in de wereld van termen en termenlijsten in de workshop 'Vinden door te verbinden'. Met de termenlijst Brabantse gebouwen, waarin alle Brabantse kerken, kloosters en kapellen op een gestructureerde manier worden vastgelegd, wordt het straks mogelijk om objecten uit je collectie te koppelen aan deze gebouwen waardoor deze objecten beter vindbaar worden. Volg de blogreeks ‘Vinden door te verbinden’ voor meer informatie over termen(lijsten).

Workshop vinden door te verbinden deelnemersdag 2023

Sjors de Valk aan het woord tijdens de workshop 'Vinden door te verbinden'. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Maarten Zeinstra van IP Squared gaf in zijn workshop een korte introductie in auteursrechten. Hij nam de deelnemers mee in het waarom van auteursrechten en wat deze daadwerkelijk betekenen. Nog belangrijker waren de tips en uitzonderingen die specifiek gelden voor erfgoedinstellingen.

Workshop auteursrecht Deelnemersdag 2023

Maarten Zeinstra gaf een inleiding in auteursrecht en collecties. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Peer Verbruggen liet alvast zien hoe de uitbreidingen in Memorix Maior er uit gaan zien en hoe de nieuwe velden werken. Verder was er tijd voor vragen en opmerkingen van de deelnemers. Deze nemen we allemaal mee bij het testen van de nieuwe velden.

Workshop nieuwe velden MM deelnemersdag 2023

Deelnemers in gesprek tijdens de workshop 'Nieuwe velden in Memorix Maior'. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

In de vierde workshop liet Heleen Regenspurg zien hoe je je website en online collectie beter toegankelijk kunt maken voor een divers publiek. Frans Mastenbroek van de Oogvereniging Brabant liet daarbij zien hoe je je website ook beter geschikt kunt maken voor mensen met een visuele beperking.

Workshop toegankelijkheid deelnemersdag 2023

Frans Mastenbroek laat zien waar je met een visuele beperking online tegenaan kunt lopen. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Uitwisseling en inspiratie

Onder het genot van een borrel in het koetshuis konden de deelnemers en medewerkers nog even napraten en inspiratie uitwisselen. Er werd ook van het moment gebruik gemaakt om vragen over Memorix Maior of de Instant Website te stellen aan medewerkers van Brabant Cloud. Enkele deelnemers gaven al aan direct aan de slag te gaan met de opgedane inspiratie. Al met al liet deze dag zien dat de digitalisering van erfgoed geen stoffige bedoeling, maar een levendige gemeenschap is van mensen die met zijn allen de schouders eronder zetten om het voor iedereen toegankelijk te maken.

Groepsfoto deelnemersdag 2023

Groepsfoto van alle aanwezigen op de deelnemersdag. (Foto: Ben Nienhuis)

Alle rechten voorbehouden

Wil je de informatie over de dag nog een teruglezen? Of ben je benieuwd wat er behandeld is? Bekijk dan de presentaties en documentatie hieronder. 

Downloads

Plenaire presentatie:

Workshop Vinden door te verbinden:

Workshop Auteursrechten:

Workshop Nieuwe velden Memorix Maior:

Workshop: Je online collectie toegankelijker maken: