Alle blogs

Digitalisering van het Brabants dialect

Veel heemkundekringen houden zich bezig met het plaatselijke dialect. Om deze dialecten beter te kunnen registreren en vergelijken heeft Erfgoed Brabant samen met gebruikers van Brabant Cloud gezocht naar mogelijkheden om dialecten digitaal te kunnen ontsluiten. Het grote doel is om samen een digitale provinciale dialectenbank op te zetten.

Lees verder over Digitalisering van het Brabants dialect