Terugblik: Deelnemersdag 2024

Op 3 juni vond de vierde Deelnemersdag van Brabant Cloud plaats, georganiseerd door Erfgoed Brabant. Dit jaar werden we warm ontvangen in het historische Acropolis in Megen, een voormalig gymnasium dat nu dienstdoet als gemeenschapshuis.

Begin plenaire sessie met koffie drinken (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Begin plenaire sessie met koffie drinken (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Het prachtige decor van Megen vormde een inspirerende achtergrond voor een dag vol leerzame sessies en waardevolle uitwisselingen over het thema 'digitale duurzaamheid'. De centrale vraag van de dag was hoe we onze collecties nu zo kunnen bewaren en registreren dat toekomstige generaties er nog steeds van kunnen genieten.

Nieuwe ontwikkelingen 

De dag begon met een plenaire sessie waarin de huidige stand van zaken en de toekomst van Brabant Cloud werden besproken. Er werd een diepgaand inzicht gegeven in de stappen die tot nu toe zijn gezet en de ambities voor de komende jaren, met een bijzondere focus op de ontwikkelingen van Memorix Maior. De nieuwe updates in Memorix Maior zijn ontworpen om de collectieregistratie van museale objecten beter te ondersteunen en te faciliteren, terwijl de gebruiksvriendelijkheid behouden blijft. 

In het najaar van 2023 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd: 

  • De mogelijkheid om te kiezen uit twee formulieren voor invoer. 
  • Nieuwe invoervelden. 
  • De toevoeging van de entiteit 'Tentoonstellingen'. 
  • Koppelingen met het Termennetwerk. 
  • Een koppeling met de termenlijst 'Brabantse gebouwen'. 

Deze verbeteringen markeren een belangrijke stap vooruit in het streven naar digitale duurzaamheid, door het beheer van collecties efficiënter en toegankelijker te maken. 

Datawerkplaats en Brabant Cloud Lab 

Tijdens de plenaire sessie werd ook de Datawerkplaats geïntroduceerd, een nieuwe faciliteit waar deelnemers zelf hun data kunnen opschonen en structureren met instructies van de Datacleaner. 

Daarnaast werd het Brabant Cloud Lab gelanceerd, een innovatieve omgeving waar nieuwe technologieën en methoden voor erfgoedbeheer kunnen worden getest en ontwikkeld. Ons doel is de uitkomsten van deze experimenten ook beschikbaar te stellen voor onze deelnemers.  

Om deze technologieën te testen is erfgoeddata nodig. Wil jij bijdragen aan het beter toegankelijk maken van erfgoeddata? Stel dan je data beschikbaar voor deze testomgeving. De data wordt dus enkel gebruikt binnen de context van Brabant Cloud Lab. Het gaat uitsluitend om records die al gepubliceerd zijn. Toestemming verlenen voor het gebruik van je data in Brabant Cloud Lab kan via ons Opt-in formulier.

Plenaire presentatie Deelnemersdag Brabant Cloud 3 juni 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Plenaire presentatie Deelnemersdag Brabant Cloud 3 juni 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Inspiratie uit het veld

Tijdens de Deelnemersdag werden we geïnspireerd door drie boeiende pitches van deelnemers, die elk een uniek perspectief boden op het belang van digitalisering en samenwerking binnen het erfgoedveld.

De eerste pitch werd gegeven door Theo Cuijpers, bestuurslid van Brabants Heem. Hij sprak over de rol van Brabants Heem in het stimuleren van heemkundekringen om gebruik te maken van Memorix Maior en hun collecties te digitaliseren. Onder andere door deze inspanningen maken nu ongeveer 50 heemkundekringen gebruik van Memorix Maior via Brabant Cloud. Theo benadrukte het belang van deze digitaliseringsslag om het erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen en toegankelijk te maken.

Presentatie Theo Cuijpers Deelnemersdag 2024  (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Presentatie Theo Cuijpers Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Vervolgens deelde Bert Wagemakers, voorzitter van Heemkring Molenheide, zijn ervaringen met de samenwerking tussen Heemkring Molenheide en de Gemeente Gilze-Rijen. Hij vertelde hoe de heemkring wordt gezien als een basisvoorziening voor cultureel erfgoed binnen de gemeente en hoe hun actieve rol in de samenleving hen in staat heeft gesteld om subsidies te verkrijgen voor huisvesting en diverse projecten. Deze subsidies kwamen voort uit hun duidelijke plannen en de jaarlijkse verantwoording naar de gemeente. Bert benadrukte dat hun inzet niet alleen voor zichzelf is, maar voor het behoud van erfgoed voor de hele gemeenschap.

Presentatie Bert Wagemakers Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Presentatie Bert Wagemakers Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

De derde pitch werd verzorgd door Rinus Krijnen van Museum De Looijerij en Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. Rinus vertelde over het concept 'wisdom of the crowd', waarbij de kennis van het publiek wordt benut. Hij onderstreepte dat zelfs leden van een heemkundekring niet alle kennis in pacht hebben en dat de hulp van dorpsgenoten, die geen lid zijn, onmisbaar is. Door de gemeenschap te betrekken aan de hand van onder andere sociale media zoals Facebook en door samen te werken, kunnen zij een completer en rijker beeld van het lokale erfgoed schetsen.

Presentatie Rinus Krijnen Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Presentatie Rinus Krijnen Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Alle drie de pitches benadrukten de kracht van samenwerking, community engagement en de cruciale rol van digitalisering in het behoud en de toegankelijkheid van erfgoed. Ze boden waardevolle inzichten en concrete voorbeelden van hoe Brabant Cloud bijdraagt aan de versterking van erfgoedinstellingen in de regio.

Workshops

Na een gezellige lunch was het tijd voor de workshops, waarin deelnemers konden kiezen uit vier verschillende sessies, elk gericht op een specifiek aspect van het werken met Brabant Cloud. 

Mathilde Min en Joost Hoedemaeckers van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en Iris Dracht van Erfgoed Brabant gaven een boeiende workshop over het beheren van filmcollecties. Ze bespraken het belang van het koel en droog bewaren van filmdragers en gaven tips voor het zelf digitaliseren van dvd's en VHS-banden. Voor het digitaliseren van filmrollen raadden ze aan om gespecialiseerde bedrijven zoals Van Eck Video Services te gebruiken. 

Daarnaast werd besproken hoe het BHIC films digitaal opslaat in zowel MP4- als MOV-formaten en hoe auteursrechten vastgesteld kunnen worden met behulp van schema's van Beeld & Geluid en regeljerechten.nl. Deelnemers werden aangemoedigd om "Het behouden waard" te lezen voor uitgebreide informatie over filmbeheer. Voor vragen kunnen ze contact opnemen via helpdesk@brabantcloud.nl of info@brabantinbeelden.nl.

Workshop Film in je collectie Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Workshop Film in je collectie Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Peer Verbruggen ging met deelnemers aan de slag met het koppelen van hun eigen collectie aan de termenlijst Religieuze gebouwen. De sessie begon met een korte uitleg van de termenlijst en welke foto’s en objecten je wel en niet koppelt. Ook werden kort opties besproken om records in bulk te koppelen met de termenlijst. 

Daarna gingen de deelnemers in hun eigen omgeving aan de slag om records te koppelen. Hierbij werden ook goede vragen gesteld, waarmee de richtlijnen nog aangescherpt konden worden. 

Workshop Jouw collectie verbinden - religieuze gebouwen Deelnemersdag 2024  (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Workshop Jouw collectie verbinden - religieuze gebouwen Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

In de workshop “Nationale Strategie Digitaal Erfgoed” gaf Fleur van der Maden uitleg over het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, waardoor deelnemers een breder begrip van de context kregen waarin ze werken. Vervolgens belichtte ze de rol van de digitaal-erfgoed-coach, het belang van datacleaning en de introductie van de nieuwe Datawerkplaats Noord-Brabant. Deelnemers kregen inzicht in hoe Brabant Cloud zich committeert aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. 

Door deel te nemen aan Brabant Cloud dragen organisaties bij aan het beter vindbaar maken van erfgoed, het benutten van nieuwe technologieën en het verbeteren van de kwaliteit van erfgoedinformatie via initiatieven zoals de datawerkplaatsen en termenlijsten. 

Workshop Nationale Strategie Digitaal Erfgoed Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Workshop Nationale Strategie Digitaal Erfgoed Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

In de workshop 'Het belang van duurzame identifiers' presenteerden Cris Kremers en Sjors de Valk de duurzame idenfiers-stratiegie voor Brabant Cloud. Vallend onder het bredere thema van de digitale duurzaamheid van erfgoedinformatie werd aan de hand van een aantal voorbeelden het belang van duurzame identifiers benadrukt en wat dit concreet betekent voor de deelnemers van Brabant Cloud.

Workshop Duurzame Identifiers Deelnemersdag 2024  (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Workshop Duurzame Identifiers Deelnemersdag 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Afsluitende gezelligheid

De Deelnemersdag van 2024 was een groot succes. Het bood een platform voor kennisdeling en samenwerking, waardoor de deelnemers geïnspireerd naar huis gingen met nieuwe inzichten en vaardigheden op het gebied van digitale duurzaamheid. De workshops leverden concrete handvatten op voor het verbeteren van het beheer en de presentatie van collecties, terwijl de plenaire sessie een helder beeld gaf van de toekomstplannen van Brabant Cloud. Met deze dag hebben we een waardevolle stap gezet richting een duurzaam digitaal erfgoed in Brabant. 

Groepsfoto Deelnemersdag Brabant Cloud 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Groepsfoto Deelnemersdag Brabant Cloud 2024 (Foto: Ben Nienhuis, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Downloads

Plenaire presentatie:

Film in je collectie:

Jouw collectie verbinden - religieuze gebouwen:

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed:

Duurzame identifiers: