Verslag online cursus Instant Website 06-11-2020

Tijdens de eerste online cursus van onze November Cursusmaand nam Cris ons mee in een helder verhaal over de mogelijkheden van de Instant Website. 36 deelnemers sloten vanuit hun eigen huiskamer aan bij deze online sessie. Hieronder vindt je een kort verslag van de behandelde onderwerpen en kun je de volledige sessie nog eens terugkijken.

Waarom de Instant Website?
Het maken van een website voor het tonen van je collectie kan een hele opgave zijn. Zo heb je een ontwikkelaar nodig om de website te bouwen en een systeem om de website te onderhouden. Een Instant Website vergemakkelijkt dit. Een Instant Website is kant-en-klaar: je hoeft het enkel op je eigen websiteomgeving te zetten en je collectie staat online.  

Wat is er veranderd?
De eerste versie van de Instant Website is in 2012 uitgebracht. Tussen 2012 en 2019 zijn er incrementele updates geweest, maar bleef de werking hetzelfde. In 2019 en 2020 zijn grootschalige updates geweest en met name in 2020 zijn er veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen in de Instant Website.

Welke onderdelen kun je configureren?
De Instant Website is vergaand aan te passen aan de eigen wensen. De meest voorkomende configuratieopties, zoals hoe je de resultaatweergave kunt aanpassen, hoe je de zoekfilters kunt instellen en hoe de helppagina kunt wijzigen, zijn te vinden in de onderstaande video.

Wat zijn de implementatiemogelijkheden?
Bij de standaardwerkwijze moet de html-code van index.html van de Instant Website op de webpagina geïntegreerd worden en upload je de bestanden van de Instant Website naar je webserver. Het is belangrijk dat alle verwijzingen naar de bestanden die in de index.html staan vermeld correct zijn, anders werkt de Instant Website niet. Vervolgens kun je de custom stylesheet (diw-custom.css) naar de eigen wensen eenpassen. Voor extra uitleg over stylesheets zijn er veel tutorials op internet te vinden over dit onderwerp.

Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Wordpress plugin. De Wordpress plugin vergemakkelijkt de implementatie van de Instant Website op een Wordpress website. Echter je zult altijd zelf nog de stylesheets moeten bijwerken, omdat de styling van de omliggende Wordpress-omgeving kan conflicteren met de styling van de Instant Website. Hier is geen eenduidige oplossing voor. 

Bekijk de hele sessie in de onderstaande video:

Er is ook een download van de presentatie beschikbaar.

Wil je meer willen weten of zelf aan de slag willen gaan met de Instant Website? Neem dan contact op met de helpdesk.