Even voorstellen: Heemkundekring Vehchele

In de nieuwe rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Henk en Henk van Heemkundekring Vehchele.

Het oude raadhuis van Veghel, rechtsboven is de heemkamer gevestigd.

Het oude raadhuis van Veghel, rechtsboven is de heemkamer gevestigd. (Foto: Heemkundekring Vehchele)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Heemkundekring Vehchele
Woordvoerders: Henk van Wanrooij en Henk van der Voort
Aantal records in Memorix Maior:
33.806
Aantal records online: 30.330

Vertel iets over je instelling.

Heemkundekring “Vehchele” is opgericht op 23 april 1981 en richt haar heemkundige activiteiten op de kernen Eerde, Veghel, Mariaheide en Zijtaart.

De vereniging heeft als doel het in brede kring bevorderen van belangstelling voor het materiële en immateriële erfgoed in het algemeen, en die van het werkgebied in het bijzonder. 

We trachten deze doelen te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen, taal en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving. Verder organiseren we excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties. Ook wordt er meegewerkt aan activiteiten van andere verenigingen, die met het genoemde doel verband houden of daarvoor van belang zijn. Samenvattend houden we ons bezig met het behouden van historisch erfgoed en het verzamelen en vervolgens delen van regionale, historische informatie.

De doelgroep is niet alleen de leden, maar betreft iedereen: zowel jong als oud, zowel inwoners van Veghel als van elders. De leden zijn de basis. Zij steunen actief, moreel en/of financieel de doelstellingen van de vereniging.

2018-04-21 expositie Ziekenhuis Heemkundekring Vehchele

In 2018 hield de heemkundekring een expositie over het oude Ziekenhuis van Veghel. De expositie werd gehouden in het oude ziekenhuis, ook al was er al begonnen met de sloop. (Foto: Heemkundekring Vehchele)

Alle rechten voorbehouden

De collectie bestaat uit een breed scala aan objecten. Zo hebben we een grote collectie beeldmateriaal met foto’s, films, prenten, posters, krantenfoto’s, artikelen uit kranten en tijdschriften met informatie over scholen, bedrijven, verenigingen, instellingen, personen en andere wetenswaardigheden over de voormalige Gemeente Veghel. 

Op de heemkamer bewaren we enkele historische voorwerpen, die een bijzondere relatie hebben met Veghel, zoals schilderijen, sieraden, devotionalia, maquettes. Voorwerpen moeten voorzien zijn van goede informatie waaruit het belang blijkt van dit voorwerp (Het verhaal achter het voorwerp). 

Leden van Heemkundekring Vehchele in de Heemkamer in het oude raadhuis.

Leden van Heemkundekring Vehchele in de Heemkamer in het oude raadhuis. (Foto: Heemkundekring Vehchele)

Alle rechten voorbehouden

Ook hebben we archeologisch materiaal, gevonden bij opgravingen, grondwerkzaamheden of veldlopen binnen het aandachtsgebied. Na het vinden wordt het opgeslagen met datum en locatie van de vindplaats, liefst de coördinaten. Van tijd tot tijd worden de voorwerpen met een archeoloog gedetermineerd en geselecteerd. Bijzondere vondsten worden doorgegeven aan Archis.

In het archief bewaren we onder andere aktes, landkaarten, bouwtekeningen, vergunningen, verslagen, rapporten, brieven, bonkaarten, alsmede geboortekaartjes, overlijdensberichten, bidprentjes en jubileavermeldingen. 

Ten slotte hebben we een bibliotheek met uitgaven die duidelijke raakvlakken hebben met de historische ontwikkelingen, in de breedste zin van het woord, van de voormalige gemeente Veghel. De collectie omvat naast boeken specifiek over Veghel ook boeken over historische onderwerpen aangaande Brabant of Nederland, die ook voor Veghel relevant zijn. Ook bewaren we dagboeken of verslagen van of over Veghelaren waarin Veghel direct of indirect aan bod komt en die een goed beeld geven van de tijdsgeest waarin het boek is opgesteld.

Vitrine in de heemkamer van heemkundekring Vehchele.

Vitrine in de heemkamer van heemkundekring Vehchele. (Foto: Heemkundekring Vehchele)

Alle rechten voorbehouden

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud? 

Een deel van de collectie wordt digitaal opgeslagen in Memorix Maior. Het gaat dan vooral om beeldmateriaal, foto's, dia's, briefkaarten en bidprentjes. Veel van dit materiaal is of wordt gescand en digitaal opgeslagen. Dit is een continu proces.

We werken hieraan met diverse leden. Onze beheerders zorgen ervoor dat alle items gedigitaliseerd en gecodeerd worden en plaatsen deze in Memorix Maior. Diverse leden vullen de informatie dan verder aan in Memorix Maior. Op deze manier kunnen we onze collectie toekomstbestendig maken, maar ook toegankelijk maken via het internet. 

Via onze Instant Website presenteren we op dit moment vooral beeldmateriaal en bidprentjes. Zo willen we een betere toegankelijkheid van onze collectie voor onze bezoekers bewerkstelligen en natuurlijk ook onze heemkundekring promoten. 

Instant Website Heemkundkring Vehchele

Foto op de Instant Website van Heemkundkring Vehchele. (Foto: Heemkundekring Vehchele)

Alle rechten voorbehouden

Wat zijn je grootste leerpunten?

• Leer met een kleine groep Memorix Maior te doorgronden.

• Maak in goed overleg met de beheerder een plan om te beginnen.* 

• Bij Heemkunde Vehchele hebben we gekozen om met "Een nul" start te beginnen.

• Wij scannen eerst de tastbare foto's en coderen ze daarna en plaatsen ze in een verzamelalbum. 

• De beheerders zijn wekelijks op woensdagmiddag op de Heemkamer. Hier kunnen we gezamenlijk werken met de leden van de werkgroep. Zijn er vragen over Memorix, dan bespreken we die.

• Bezoek regelmatig bijeenkomsten van Brabant Cloud. Dit zijn goede leermomenten.

*Lees hierover ook de blog die eerder met Heemkundekring Vehchele gemaakt is. 

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@brabantcloud.nl. Wil jij meer horen van Heemkundekring Vehchele over hun ervaringen neem dan contact op via info@vehchele.nl.