Vloggen voor de toekomst van ons erfgoed

In 2020 heeft Heemkundekring "De Kommanderij" uit Gemert een nieuw project opgezet. Door gidsen te laten interviewen door vloggende jongeren proberen ze het lokale erfgoedverhaal te laten optekenen vanuit de ervaring van de lokale jeugd. Door deze filmpjes duurzaam te ontsluiten, bewaren ze niet alleen het verhaal, maar betrekken ze ook een nieuwe generatie bij de heemkundekring. Susan Fransen van Heemkundekring "De Kommanderij" vertelt ons er alles over.

Deskundigheid overdragen

Heemkundekringen zijn kwetsbare instellingen, dat is met Corona maar weer eens gebleken. Er lopen veel ouderen rond en het is belangrijk om de kennis van deze groep over te dragen op nieuwe generaties. Als heemkundekring moeten we dus beleid maken om te komen tot een ploeg van deskundige leden, die zorg dragen voor de toekomst van de heemkundekring. Het is daarbij belangrijk dat de huidige deskundigen om zich heen kijken of ze mogelijkheden zien om hun deskundigheid met anderen te delen en/of over te dragen aan andere, bij voorkeur jongere leden. Dat moet dan wel gebeuren op een eigentijdse manier.

Poster vlogcursus Heemkundekring Gemert

De poster die gemaakt werd voor de vlogcursus van Heemkundekring de Kommanderij. (Bron: Heemkundekring de Kommanderij Gemert)

Alle rechten voorbehouden

Daarom hebben we een cursus vloggen georganiseerd voor jongeren van elf tot en met zestien jaar. Vloggers zijn jongeren die vanuit hun slaapkamer of thuisstudio video’s maken. Daarin vertellen ze hun publiek wat hen bezighoudt. Het leek ons dan ook interessant om het erfgoed niet op onze manier te vertellen, maar juist op een manier die jongeren aansprak. Juist door op deze manier met het erfgoed aan de slag te gaan legden we onze verhalen op een hele nieuwe manier vast voor de toekomst. Daarbij werken we ook nog eens aan meer digitale content voor onze kanalen.

Leren vloggen

De cursus bestond uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst gingen de deelnemers naar buiten en in het dorp op zoek naar vastgestelde erfgoedlocaties, twee beelden en het kasteel. Bij elke locatie stond een deskundige vanuit de heemkundekring die door de deelnemers geïnterviewd werd. Aan de hand van de informatie maakten de deelnemers een filmpje. Zo vertelde Paul Verhees over Hendrik van Eijnatten, de kasteelheer van Gemert, en trad hij als figurant op in de vlog over dit verhaal.

In de tweede bijeenkomst leerden de deelnemers hoe ze hun gemaakte filmpjes konden editen tot een leuke vlog. Vooral dit deel van de cursus werd door de jongeren zeer gewaardeerd. Filmpjes maken konden ze al wel, maar hoe ze deze konden bewerken tot een nog beter resultaat behoorde bij bijna alle deelnemers tot een van de voornaamste leerdoelen aan het begin van de cursus.

De uitkomsten werden in de laatste bijeenkomst per groepje aan ouders en vrienden gepresenteerd. Bij deze presentatie waren ook de lokale omroep en de lokale krant aanwezig. De volledige presentatie is uitgezonden en er is een mooi persbericht in de lokale krant geplaatst. De vlogs van de jongeren zijn ook geplaatst op de kanalen van het jongerenwerk, de Bibliotheek en de heemkundekring.

"Door lokaal samen te werken konden we gebruik maken van de kracht van alle organisaties en konden we de kosten delen."

- Susan Fransen

Lokale samenwerking en nationale fondsen

De heemkundekring is altijd op zoek naar nieuwe ideeën, en wil nog actiever worden in de samenleving. Daarin zoeken we natuurlijk naar innovatie, die juist door jongeren kan worden ingebracht en waarmee de vereniging zich kan ontwikkelen. Hierom gingen wij op zoek naar lokale partners en vonden die in Bibliotheek De Lage Beemden en Jongerenwerk Gemert-Bakel. Zij waren ook op zoek naar manieren om jongeren te bereiken. Door hierin lokaal samen te werken konden we gebruik maken van de kracht van alle organisaties en konden we de kosten delen. Zo is de marketing verlopen via de Bibliotheek. Zij hebben daar namelijk een medewerker voor. De jongerenwerker is deskundig op het gebied van editen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat alle workshops op een andere locatie waren. Zo konden de deelnemers ook kennis maken met alle organiserende instellingen.

Voor de financiering hebben we een subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij hebben een fonds voor projecten die beogen om jongeren enthousiast te maken voor erfgoed. Ook voor kleinere projecten kun je hier een aanvraag indienen. Wij hebben een plan geschreven en een aanvraag ingediend omdat we ons immaterieel erfgoed eigentijds en goed willen overdragen voor de toekomstige generatie. Deze aanvraag werd gehonoreerd en we hebben hiervoor 4.000 euro ontvangen. Op de website van het Fonds staan mogelijkheden voor het verwerven fondsen

Een verhaal over het kasteel in de vlog van Suus, Robin en Elke. (Bron: Heemkundekring de Kommanderij Gemert)

Alle rechten voorbehouden

Een nieuwe generatie

Juist door op deze manier met de jeugd aan de slag te gaan hopen we een nieuwe generatie geïnteresseerd te maken voor het erfgoed. We zijn erg tevreden met het resultaat en zien hierin ook mogelijkheden voor de toekomst. Graag zouden we hiermee verder willen gaan. Twee groepjes hebben al aangegeven wel meer filmpjes te willen maken. Daarbij hebben we ze ook gevraagd de volgende keer een vriendje of vriendinnetje mee te nemen zodat we nog meer mensen hierin mee kunnen nemen.

We hebben het gevoel dat we op deze manier een nieuwe generatie mee kunnen nemen in ons verhaal. Een ander voordeel is ook dat wanneer een jongere filmpjes maakt, de ouders, opa’s en oma’s deze filmpjes ook bekijken en op die manier ook weer in aanraking komen met de heemkundekring. En natuurlijk levert het een hoop mooie filmpjes op, waarmee we het verhaal van Gemert digitaal en duurzaam kunnen bewaren.

Ben je benieuwd naar het resultaat van deze workshops? Bekijk dan de website van heemkundekring "De Kommanderij"