Terugblik: Deelnemersdag Brabant Cloud 2022

Door Peer Verbruggen

Op 16 juni 2012 werd de komst van Brabant Cloud aangekondigd op de Universiteit van Tilburg. Tien jaar later, op 16 juni 2022, ontsluiten bijna 80 instellingen meer dan anderhalf miljoen records met deze infrastructuur. In het Noordbrabants Museum vierden we dit jubileum en deze mijlpaal met 20 deelnemende instellingen en keken we vooruit naar de toekomst.

De bezoekers van de deelnemersdag 2022

De bezoekers van de deelnemersdag 2022. (Foto: Luciënne de Brabander)

Alle rechten voorbehouden

Rijden door Rijen

Tijdens de inloop liepen op een groot scherm de beelden van een rondrit door Rijen. “De geschiedenis begint morgen.” Met deze woorden verklaarde Bert Wagemakers van Heemkring Molenheide hun video’s van respectievelijk Gilze en Rijen. Met een camera op het dak van een auto legde een van hun leden beide dorpen vast voor de toekomst. “Drie jaar na de eerste video zijn verschillende straten al onherkenbaar veranderd.” Ook dit is erfgoed.

10 jaar Brabant Cloud

De dag werd daarna geopend door Patrick Timmermans, dagvoorzitter en directeur van Erfgoed Brabant. Als directeur blikte hij terug op al die mensen die al 10 jaar bezig zijn met de digitalisering van het Brabantse erfgoed en zette hij Cris Kremers, als projectleider en geestelijk vader van Brabant Cloud, in het zonnetje met zijn eigen Oscar.

Deelnemersdag 2022 plenair

Patrick Timmermans opent de deelnemersdag. (Foto: Luciënne de Brabander)

Alle rechten voorbehouden

Cris keek vervolgens terug op de groei van Brabant Cloud in de afgelopen 10 jaar. Zo zijn er inmiddels 79 deelnemende instellingen en 597 Memorix Maior gebruikers, maar ook een ondersteunend team van 5 personen. Daarnaast zijn er op vraag van en in samenwerking met de deelnemers diverse verbeteringen doorgevoerd als de Documentenentiteit in Memorix Maior en de nieuwe Instant Website v.1.10.

Nieuwe ontwikkelingen

Daarnaast zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd. Zo is het per direct voor deelnemers mogelijk om bij bidprentjes de leeftijd van de overledene automatisch uit te laten rekenen en te laten presenteren op hun collectiewebsite.

Schermafbeelding nieuwe functie deelnemersdag leeftijd bij overlijden

De leeftijd bij overlijden wordt automatisch uitgerekend en kan in een leeftijdscategorie worden ondergebracht zoals bij dit facet te zien is. (Bron: Erfgoed Brabant)

Verder werden ook de nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd die gepland staan voor het najaar van 2022. Zo wordt Memorix Maior uitgebreid met nieuwe velden en een een extra, uitgebreid formulier. In dit uitgebreide formulier kun je nog meer velden invullen zoals de historische standplaats of de verzekerde waarde van een object. Ook komt in alle formulieren in Memorix Maior een koppeling met enkele termenlijsten uit het termennetwerk zoals de termenlijst Brabantse gebouwen en de AAT. De termenlijst Brabantse Gebouwen is in de afgelopen periode door Erfgoed Brabant opgezet en komt in de komende maanden beschikbaar voor iedereen. Hiermee is het mogelijk om erfgoedinformatie met elkaar te verbinden zodat het beter vindbaar wordt. Deelnemende instellingen kunnen later dit jaar hun collectie in Memorix Maior koppelen en iedereen kan verbeteringen aandragen voor de gebruikte termen.

Afbeelding van Klooster Elzendaal in de termenlijst van Erfgoed Brabant

Voorbeeld van een record van het Klooster Elzendaal in Boxmeer. (Bron: Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Ten slotte wordt in de komende periode ook de ondersteuningspagina van Brabant Cloud aangepast, waardoor de helpteksten beter te vinden zijn en je je contact met onze helpdesk nog beter kunt stroomlijnen.

Inspiratie uit het veld

Een deelnemersdag is niets zonder deelnemers, dus kregen drie instellingen het podium om hun eigen ervaringen te delen met hun collega’s.

Edwin van Onna van het Cultuurhuis Bergeijk vertelde over zijn ervaringen met de Kempencollectie. Hierin worden de collecties van 9 instellingen uit de Kempen, maar ook andere instellingen met items over de Kempen, gezamenlijk gepresenteerd op één collectiewebsite. Daarnaast hebben de deelnemende instellingen samen afspraken gemaakt over hun collectiebeleid en hebben ze de mogelijkheid ontwikkeld om bij elkaar in Memorix Maior te kijken.

Piet Huvenaars van Heemkundekring Zeeland vertelde over hun digitaliseringsproject Schup en Schoefel. In Zeeland zijn honderden afleveringen verschenen van de rubriek Schup en Schoefel verschenen in het blad ut Rookelijzer. Hierin bespraken twee figuren gebeurtenissen uit het dorp en de wereld in het dialect. Omdat Heemkundekring Zeeland vond dat dialect vooral gehoord moet worden, worden deze gesprekken nu opgenomen en via Memorix Maior ontsloten en gepresenteerd.

Ten slotte liet Lieselotte Bolder van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch zien hoe bij hun iedereen mee kan doen aan de digitalisering van hun collectie. Ook als je minder digitaal vaardig bent. Vier vrijwilligers vullen de informatie over de collectie in op speciaal ingerichte papieren invulformulieren. Twee andere vrijwilligers nemen deze papieren mee naar huis en maken hiervan records in Memorix Maior. Hoewel het dubbel werk is, heb je hiermee wel een extra controle op de collectieregistratie en kan dus iedereen meedoen in het museum.

Workshops

Na de pauze was het tijd voor verdiepende workshops. Cris Kremers en Sjors de Valk namen de deelnemers mee in de wereld van termen en termenlijsten in de workshop 'Vinden door te verbinden'. Met de termenlijst Brabantse gebouwen, waarin alle Brabantse kerken, kloosters en kapellen op een gestructureerde manier worden vastgelegd, wordt het straks mogelijk deze gebouwen te koppelen aan objecten uit je collectie waardoor deze objecten beter vindbaar worden.

Het digitaliseren van een collectie begint bij het schrijven van een collectieplan. Annette Gaalman bood de deelnemers tijdens de workshop ‘Collectieplan en informatieplanner’ drie schema’s voor het schrijven van een collectieplan. Door deze schema’s als leidraad te volgen ontstaat er uiteindelijk een plan dat, in tegenstelling tot ellenlange pagina’s die zijn volgeschreven met vaktermen en mooie woorden, handzaam en overzichtelijk is.

Deelnemersdag 2022 workshop Annette

Annette Gaalman gaf een workshop over het maken van een collectieplan en de nieuwe informatieplanner. (Foto: Luciënne de Brabander)

Alle rechten voorbehouden

Rolf Vonk heeft de deelnemers in de workshop inzicht gegeven in wat een regiocanons precies zijn en voor wie deze eigenlijk bedoeld zijn, namelijk kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Met een regiocanon gericht op het nationale geschiedeniscurriculum creëer je een historisch besef en een identiteit, terwijl je ook een chronologisch overzicht geeft van de regionale geschiedenis.

Peer Verbruggen ging met de deelnemers aan de slag met inclusiviteit in collectieregistratie. Door bewust om te gaan met de verhalen die je vertelt en de woorden die je gebruikt kun je je collectie voor meer mensen toegankelijk maken.

Uitwisseling en inspiratie

Onder het genot van een borrel in de zonnige museumtuin konden deelnemers en medewerkers nog even napraten en inspiratie uitwisselen. Er zijn hierbij verschillende afspraken om eens bij elkaar te gaan kijken. En dan juichen we ook van harte toe. Want digitalisering doen we met zijn allen. 

Wil je de informatie over de dag nog een teruglezen? Of ben je benieuwd wat er behandeld is? Bekijk dan de presentaties en documentatie hieronder. 

Downloads

Plenaire presentatie:

Workshop Vinden door te verbinden:

Workshop Regiocanons:

Workshop Collectieplan en Informatieplanner:

Workshop: Waarde van Woorden: