Brabant Cloud in 2022

Door Fleur van der Maden

Met de ingang van 2022 keerden we langzaam weer terug naar het normale leven. De coronaregels versoepelden en verdwenen uiteindelijk helemaal, tot onze grote vreugde. Hierdoor werd het namelijk mogelijk om inloopdagen, trainingen en zelfs onze feestelijke deelnemersdag weer fysiek te organiseren. Ook op het gebied van ontwikkelen werd hierdoor veel meer mogelijk. In dit blog lees je waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Deelnemers, data en andere cijfers

In 2022 is onze Brabant Cloud gemeenschap met 8 nieuwe deelnemers gegroeid. Dit brengt ons op een totaal van 82 deelnemers. Onder de nieuwe deelnemers bevinden zich 3 musea, 4 heemkundekringen en 1 andere erfgoedinstelling. Wat opvalt is dat er dit jaar meer heemkundekringen zijn aangesloten dan musea. In voorgaande jaren was juist het tegenovergestelde het geval.

Overzicht deelnemers Brabant Cloud 2022

Overzicht deelnemers Brabant Cloud 2022

Alle rechten voorbehouden

Het aantal records in Brabant Cloud is gestegen van 1.428.100 naar 1.629.074 records. Een toename van 200.974 records en een percentuele groei van 14,07%. Deze toename is iets groter dan die van 2021, dat was 12,27%.

Het aantal records in Memorix Maior is in 2022 gegroeid van 868.209 naar 1.105.545, een stijging van 237.336 records en een toename van 27%. Ook het aantal records dat vanuit Memorix Maior online gepresenteerd werd groeide flink door van 387.630 naar 486.762, een stijging van 26%. De percentuele groei is vergelijkbaar met de groei van 2021.

Dataopslag Brabant Cloud 2022

Dataopslag Brabant Cloud 2022

Alle rechten voorbehouden

Absoluut zijn de entiteiten Beeldmateriaal en Bidprentjes zoals altijd grote groeiers. Dit jaar worden ze echter voorbijgestreefd door de groei van het aantal objecten. Dit komt vooral door de migratie van de collectie van het Oorlogsmuseum Overloon.

Een deel van de groei is te verklaren door het migratietraject van het Oorlogsmuseum, maar het grootste deel van de nieuwe records is door alle deelnemers handmatig ingevoerd. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat er nu meer dan één miljoen records duurzaam geregistreerd zijn.

Aantal records in Memorix Maior 2022

Aantal records in Memorix Maior 2022

Alle rechten voorbehouden

In 2022 zijn voor vier instellingen in totaal vijf migratietrajecten uitgevoerd. De vijf trajecten zijn goed voor 117.942 aantal gemigreerde records. Opvallend is dat, hoewel het aantal trajecten lager is dan voorgaande jaren, het aantal gemigreerde records in 2022 het hoogste aantal is na 2020.

Het migratietraject van Oorlogsmuseum Overloon speelt hierin een belangrijke rol. Dit museum heeft een uitgebreide en gevarieerde collectie met bijna 17.000 boeken en bijna 85.000 objecten, die nu door de collectiebeheerders geregistreerd worden in Memorix Maior.

Een jaar vol termen

Na de start in 2020 van het project ‘Vinden door te Verbinden’ is er in 2022 hard gewerkt aan het controleren en opschonen van de termen in de termenlijst ‘Brabantse Gebouwen’. In totaal bevatte deze termenlijst eind 2022 856 kloostergebouwen, 904 kerkgebouwen en 179 kapellen. De kloostergebouwen zijn daarmee helemaal doorlopen. We zijn echter nog druk bezig met het aanvullen en verbeteren van deze informatie met lokale erfgoedinstellingen.

Klooster Elzendaal

Karmelietessenklooster te Boxmeer (afbeelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 34848).

In 2022 is ook het pilotproject voor de realisatie van een termenlijst voor de regiocanons in Noord-Brabant uitgevoerd en afgerond. De Canon van Meierijstad is als test ingevoerd in de termenlijst. De bevindingen waren zeer positief en in 2023 zal er een passend vervolg worden gegeven aan het pilotproject.

Samen aan de slag

In 2022 was er in tegenstelling tot 2020 en 2021 op het gebied van bijeenkomsten en fysieke ontmoeting veel meer mogelijk. We konden weer bij de deelnemers op locatie komen voor trainingen en inloopdagen en we hebben bij lopende projecten de handen ineengeslagen met deelnemers.

Zo zijn we vanaf 8 augustus 2022 gestart met het opzetten van pilotprojecten om de termenlijst Brabantse Gebouwen op lokaal niveau te verbeteren. Dit betekent dat we in samenwerking met lokale erfgoedinstellingen zoals heemkundekringen aan de slag gingen met het inhoudelijk verbeteren van de lijst. We zijn tot nu toe bij vijf heemkundekringen geweest. De heemkundekring in Gemert was na de presentatie van het project ‘Vinden door te verbinden’ zo enthousiast dat zij zelf een ochtend en een avond met dit thema hebben gefaciliteerd. Tijdens deze bijeenkomsten haalden leden van de heemkundekring en geïnteresseerden uit de omgeving samen informatie op om onze termenlijst aan te vullen en te verbeteren. De opbrengst van de avond was drie mappen vol met informatie.

Verbeteren op lokaal niveau in Gemert (Foto: Gerrie Verhoeff, Heemkundekring De Kommanderij Gemert)

Fleur van der Maden werkt met Heemkundekring De Kommanderij Gemert aan het verbeteren van de termenlijst Brabantse Gebouwen. (Foto: Gerrie Verhoeff, Heemkundekring De Kommanderij Gemert)

Alle rechten voorbehouden

In 2022 hebben we de pilot Waarde van Woorden afgerond. In deze pilot gingen we met deelnemers in gesprek over inclusief woordgebruik in collectieregistratie. We hebben in deze pilot twee rondes met twee workshops gedraaid waar in totaal 5 instellingen aan hebben deelgenomen. De uitkomsten van de pilots zijn door ons gebruikt om adviezen te schrijven voor deelnemers en de input hebben we gebruikt om algemene sessies te geven op onze eigen bijeenkomsten zoals de deelnemersdag en de cursusmaand, maar ook op de Erfgoedontmoeting.

Hoewel we net als vorig jaar in onze nieuwsbrief deelnemers de mogelijkheid geven om zichzelf voor te stellen, ligt daar vanaf dit jaar nog meer nadruk op. De kracht van de Brabant Cloud gemeenschap wordt namelijk door onze deelnemers gedragen. Dit willen we ook in onze nieuwsbrief uitdragen. Daarom hebben we in december van 2022 de nieuwe rubriek ‘Objecten uitgelicht’ geïntroduceerd. In deze rubriek lichten we een bijzonder object uit de collectie van onze deelnemers uit.

Omdat de November Cursusmaand de afgelopen jaren zo goed bevallen is hebben we dit jaar een cursusmaand georganiseerd als aanvulling op de deelnemersdag. Elke vrijdagochtend in november een digitale bijeenkomst waarin deelnemers konden leren over een bepaald onderwerp. De onderwerpen die in de cursussen behandeld zijn, kwamen voort uit projecten en onderwerpen waar we mee bezig waren. In totaal hebben 24 unieke deelnemers deelgenomen, die gemiddeld bijna twee cursussen per persoon bezochten. Drie deelnemers waren zo enthousiast dat ze elke vrijdagochtend paraat zaten.

Schermafbeelding November Cursusmaand 2022

Schermafbeelding November Cursusmaand 2022

Alle rechten voorbehouden

De kers op de taart van het afgelopen jaar was onze deelnemersdag. Op deze dag vierden we met 25 bezoekers van 21 verschillende organisaties het tienjarige bestaan van Brabant Cloud. Met een terugblik op tien jaar Brabant Cloud was goed te zien wat we samen allemaal hebben bereikt. Drie deelnemers kregen vervolgens het podium om hun eigen projecten en ervaringen te delen met collega’s. Verder was het mogelijk om op deze dag verschillende inspirerende workshops te volgen in het kader van het bewaren en het ontsluiten van collecties. Van het schrijven van een collectieplan tot aan het dekoloniseren van collectietermen, het kwam allemaal aan bod.

De bezoekers van de deelnemersdag 2022

De bezoekers van de deelnemersdag 2022. (Foto: Luciënne de Brabander)

Alle rechten voorbehouden