Brabant Cloud in 2021

Door Peer Verbruggen

Brabant Cloud groeit door. 2021 was net als 2020 geen normaal jaar, maar toch zijn er nog nooit zoveel presentaties en trainingen gegeven. Ook qua techniek zijn er in 2021 stappen gezet die het vastleggen van Brabantse erfgoeddata sterk gaat verbeteren. Lees in deze blog wat er vorig jaar allemaal gebeurd is.

Deelnemers, data en andere cijfers

In 2021 hebben we 15 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen bij Brabant Cloud. Dit betekent dat we op dit moment 74 erfgoedinstellingen mogen ondersteunen bij het digitaliseren en presenteren van hun collectie. Naast de aansluitingen die afgelopen jaar zijn afgerond, hebben we ook 25 presentaties en 32 trainingen verzorgd. Door online te werken met Microsoft teams hebben we ook in periodes met veel maatregelen gewoon door kunnen werken.  

Net als het jaar ervoor zijn er ook dit jaar weer meer musea dan heemkundekringen aangesloten en die trend lijkt voorlopig nog niet te keren.

Kaart deelnemers Brabant Cloud 28-01-2022

Alle deelnemers van Brabant Cloud per 1 januari 2022.

Alle rechten voorbehouden

Het aantal records Brabant Cloud is gestegen van 1.272.058 naar 1.412.201 records. Een toename van 140.143 records. In totaal wordt in Brabant Cloud nu bijna 6.5 terabyte aan data opgeslagen. Een groei van 993 GB.

Dataopslag in Brabant cloud 01-01-2022

De groei van het aantal records was dit jaar minder explosief dan vorig jaar, maar niettemin zijn er ruim 160.00 records in Memorix Maior toegevoegd. Dat betekent dat er nu ruim 868.000 records door deelnemers worden opgeslagen. Hoewel de groei van het aantal records in Memorix maior niet zo groot is als vorig jaar, zien we wel dat er dit jaar ook veel werk is gestopt in het bijwerken en updaten van bestaande records. Opvallend is ook dat het aantal records in de entiteit Audio dit jaar bijna is verviervoudigd naar 5.144. Dit gaat dan vooral om dialectrecords. Het aantal records dat vanuit Memorix Maior online gepresenteerd wordt groeide afgelopen jaar van 302.383 tot 387.630.

Aantal records in Memorix Maior 01-01-2022

In 2021 zijn voor veertien instellingen in totaal vijftien migratietrajecten uitgevoerd. De vijftien trajecten zijn goed voor 85.744 gemigreerde records. Achter deze cijfers gaat dus een enorme hoeveelheid aan objecten, collectiegegevens en vooral ook invoeruren van de registrators schuil. Vijftien migratietrajecten is een groot aantal, want dit is na 2020 het jaar met het hoogste aantal migratietrajecten en aantal gemigreerde records.

Aantal gemigreerde records 2022

De 15 trajecten van 2021 zijn uitgevoerd voor zeven musea en zeven heemkundekringen. Dit zijn opvallende cijfers, want tot nu toe sloeg de balans altijd door in het voordeel van de heemkundekringen ten opzichte van de musea. Bovendien is ook het aantal van zeven musea een record, omdat tot vorig jaar vijf musea in één jaar het hoogste aantal was.

Samen aan de slag

Ook dit jaar hebben we op andere manieren in contact met elkaar moeten treden. Ondanks dat we elkaar niet konden ontmoeten bij inloopdagen, hebben we toch van elkaar kunnen leren in de nieuwsbriefrubriek “Even voorstellen”.  Hier leerden we op een prachtige manier kennismaken met al het werk dat door onze deelnemers wordt verzet. Wist je bijvoorbeeld dat er bij veel instellingen een coördinator overzicht houdt over de invoerders en het ingevoerde werk om de geregistreerde data uniform te houden.

Gezamenlijke collectieregistratie op donderdagochtend

Op donderdagochtend werken de vrijwilligers gezamenlijk in het museum. Het invullen van de informatie in Memorix Maior gebeurt later thuis. (Foto: Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch)

Alle rechten voorbehouden

Hoewel we ook dit jaar de deelnemersdag hebben moeten annuleren, hebben we wel weer een November Cursusmaand kunnen organiseren. En wat zijn we blij met jullie enthousiasme! 38 unieke deelnemers hebben meegedaan met de cursussen, waar er per cursus gemiddeld 22 mensen aanwezig waren. De cursussen gaan we zeker een vervolg geven, want het geeft ons de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier interessante thema’s met jullie te behandelen. Alle cursussen zijn ook online terug te kijken. Kijk bijvoorbeeld de cursus “Vinden door te verbinden” terug om meer te leren over het thema “termenlijsten”, waar we dit jaar volop mee aan de slag gaan.

Een ander onderwerp dat we dit jaar met onze deelnemers zijn gaan verkennen is diversiteit en inclusie in collectieomschrijvingen. In het project Waarde van Woorden zijn we samen op zoek gegaan naar de invloed van terminologie op hoe je collectie en dus je instelling ervaren kan worden. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de eerste ronde helaas niet kunnen afronden in 2021, maar dat pakken we dit jaar weer op.

In plaats van inloopdagen en een deelnemersdag hebben we mensen ook bij elkaar gebracht in een sessie “Buurten over…”. Hierbij hebben we een digitale sessie opgezet rondom een bepaald thema. Het thema van deze sessie was het digitaliseren van dialect. Waar de Cursusmaand vooral zendend was, was de insteek van “Buurten over…” vooral om de deelnemers het woord te geven en ideeën uit te wisselen over het digitaliseren van dialect. Deze sessie sloot ook aan bij de start van de online gemeenschap Brabanders en hun Taal. Deze bijeenkomst was erg succesvol. Als een onderwerp of situatie zich daarvoor leent, introduceren we deze daarom misschien vaker via eenzelfde soort bijeenkomst.

Werk in uitvoering

Vorig jaar hebben we natuurlijk een nieuwe versie van de Instant Website, v1.10, gelanceerd. Dit jaar hebben we geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar hebben we wel met hulp van onze deelnemers verschillende bugfixes kunnen doorvoeren, waardoor we inmiddels bij versie v1.10.5 zijn aanbeland.

Naast de Instant Website zijn we ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een termenlijst voor religieuze gebouwen in Brabant en het koppelen van deze termenlijst aan het Termennetwerk van het NDE. Als deze koppeling tot stand is gekomen zullen we hier in 2022 een vervolg aan geven door Memorix Maior te koppelen met het Termennetwerk. Op deze manier krijgen alle deelnemers die Memorix Maior gebruiken toegang tot deze termenlijst. Naast een lijst voor religieuze gebouwen zijn we ook begonnen met een pilot voor een termenlijst voor regiocanons.

Afbeelding van Klooster Elzendaal in de termenlijst van Erfgoed Brabant

Voorbeeld van een record van het Klooster Elzendaal in Boxmeer. (Bron: Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Ten slotte is in 2021 ook een start gemaakt met het toepassen van zogenaamde ‘Virtuele Collecties’. Een ‘Virtuele Collectie’ is een zoekopdracht door alle datasets in Brabant Cloud. Deze zoekopdracht, en daarmee de resultaten die gevonden worden met de zoekopdracht, kan worden vastgelegd als een apart doorzoekbare ‘virtuele collectie’. Voor het Kempencollectie.online portaal is een Virtuele Collectie ingericht. Deze Virtuele Collectie bevat ruim 50.000 records afkomstig van 10 verschillende instellingen. Op basis van aanvullende wensen voor het portaal is de Virtuele Collectie verbeterd zodat verschillende soorten collecties nog fijnmaziger samengebracht kunnen worden. In de toekomst willen we vaker gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid.