Even voorstellen ....

In onze rubriek "Even voorstellen ..." maak je kennis met onze deelnemers. Wil jij weten waar andere instellingen mee bezig zijn en hoe zij Brabant Cloud gebruiken? Lees dan snel de interviews. 

Wil jij je eigen instelling ook voorstellen? Download dan onze vragenlijst en stuur deze naar helpdesk@brabantcloud.nl.

Even voorstellen: Heemkundekring Made en Drimmelen

Ellen de Wijs stelt Heemkundekring Made en Drimmelen voor.

"Het doel is om de bestaande collectie van fotomateriaal en gedachtenisprentjes op een duurzame, betaalbare en toekomstbestendige manier op te slaan. We willen de materialen online toegankelijk maken voor een breder publiek en niet alleen op onze eigen website, maar ook in een bredere Brabantse context via Brabant Cloud op het erfgoedportaal Brabantserfgoed."

Lees het volledige interview

Even voorstellen: Oorlogsmuseum Overloon

Andreas Smulders stelt Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon voor.

"Voor ons als museum zijn juist de verhalen en persoonlijke geschiedenissen bij objecten en documenten erg interessant. Dergelijke informatie tekenen we dan ook zo volledig mogelijk op om te voorkomen dat dergelijke gegevens ooit verloren kunnen gaan. Als de verhalen bij enkele van onze museale topstukken kort na de oorlog niet goed of onvolledig zouden zijn opgeschreven, hadden we die indrukwekkende verhalen nu niet kunnen vertellen in ons museum."

Lees het volledige interview

Visserij- en Cultuurhistorisch Museum Woudrichem

Frans Heijlaerts stelt Visserij- en Cultuurhistorisch Museum Woudrichem voor.

"Onze missie is om het cultureel erfgoed, maar vooral de riviervisserij onder de aandacht van het publiek te brengen. {...} Gaandeweg zijn we blij met het vastleggen van de collectie want dat geeft een duidelijk overzicht van de collectie en maakt ook duidelijk wie de schenkers waren van de items. In een later stadium zouden we de collectie ook digitaal op internet aan kunnen bieden."

Lees het volledige interview

Heemkundekring Rosmalen

Hans Groenewoud stelt heemkundekring Rosmalen voor.

"We willen onze collectieregistratie graag professionaliseren en zijn daarom bezig om ons collectieregistratiesysteem geleidelijk te migreren van ZCBS naar Brabant Cloud {...} Een bijkomend leuk effect van het in kaart brengen van onze collectie is, dat we zaken ontdekken waarvan we niet wisten dat we ze in ons bezit hadden."

Lees het volledige interview

Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei)

Ben Cuppen stelt Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) voor. 

"We zijn bezig om alle objecten in ons museum digitaal vast te leggen. Dit doen we aan de hand van Memorix Maior. Met dit programma is het mogelijk om onze collectie te digitaliseren en via onze website te presenteren {...} Maak voordat je begint met het digitaliseren van je collectie een plan van aanpak. Het heeft bij ons wel een jaar gekost om de data op een doelgerichte manier in te voeren."

Lees het volledige interview.

Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Peter van der Ven stelt Heemkundekring Paulus van Daesdonck voor.

"Via onze website kan iedereen die dat wil nu de namen, geboorte- en sterfdata en geboorte- en sterfplaatsen inzien van al onze bidprentjes. Het is een groot succes. Het aantal bezoekers van onze site schoot omhoog en we krijgen veel aanvragen voor een scan van de prentjes. Inmiddels hebben we ruim 23.440 prentjes online staan en de collectie groeit nog steeds."

Lees het volledige interview.

Heemkundekring de Willemstad

Johan Schot stelt Heemkundekring de Willemstad voor.

"De aansluiting van onze heemkundekring bij Brabant Cloud is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Alliantie Zuiderwaterlinie. Zo was Willemstad als vestingstad die gebouwd is tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke schakel in de Zuiderwaterlinie. Met onze collectie geven wij hierdoor niet alleen inzicht in de historie van Willemstad, maar we leveren ook een bijdrage aan het verhaal van de Zuiderwaterlinie."

Lees het volledige interview.

Heemkundekring de Kommanderij Gemert

Susan Fransen stelt Heemkundekring de Kommanderij Gemert voor. 

"Wij vinden het belangrijk om de collectie zowel fysiek als digitaal toegankelijk te maken voor het publiek. Op die manier kunnen wij alle inwoners van Gemert en belangstellenden kennis laten maken met de collectie en kunnen we hulp bieden bij onderzoek."

Lees het volledige interview.

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch

Lieselotte Bolder stelt Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch voor. 

"Eén coördinator houdt bij dat er eenheid blijft bestaan in alle terminologie binnen Memorix Maior. Deze klikt regelmatig op alle lijsten, dan worden (typ)fouten snel opgespoord."

Lees het volledige interview.

Museum de Dorpsdokter

Hans Schoenmaker stelt Museum de Dorpsdokter voor. 

"Het voordeel van een werkgroep, die wekelijks bij elkaar komt en registreert, is dat de deskundigheid vanzelf groeit."

Lees het volledige interview.

 

Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen'

Corné Uijtdewilligen stelt Heemkundekring 'De Heerlijckheijd Nispen' voor.

"Door bekendheid te geven aan onze verzamelingen, kan dit voor anderen aanleiding zijn om gebruik te maken van onze collecties."

Lees het volledige interview.

Museum de Wieger

Marjolein Leesberg stelt Museum de Wieger voor. 

"Digitaal collectiebeheer is voor ons noodzakelijk voor het gebruik, archivering én het tonen van onze collectie op onze site, zowel ten behoeve van het geïnteresseerde publiek als voor onderzoekers."

Lees het volledige interview.

Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau

Bestuurslid Hakim Tampoebolon stelt Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas van Nassau voor. 

"Door informatie openbaar te maken willen we de interesse voor de geschiedenis van Dinteloord aanwakkeren.Wij hebben hier ook baat bij, want door de collectie online te tonen kunnen we ook aanvullende en ontbrekende informatie verkrijgen."

Lees het volledige interview.

Erfgoedcentrum Tongerlohuys

Collectiebeheerder Astrid van der Linden stelt Erfgoedcentrum Tongerlohuys voor.

"Af en toe “afkijken” bij de Brabant Cloud collega’s heeft ons veel bruikbare informatie opgeleverd met betrekking tot het inrichten van de collectie-pagina op onze eigen website."

Lees het volledige interview.

Heemkundekring Vehchele

Henk van Wanrooij en Henk van der Voort stellen Heemkundekring Vehchele voor. 

"Onze beheerders zorgen ervoor dat alle items gedigitaliseerd en gecodeerd worden en plaatsen deze in Memorix Maior. Diverse leden vullen de informatie dan verder aan in Memorix Maior."

Lees het volledige interview.

Museum 't Oude Slot

Directeur Hans Sonnemans stelt Museum 't Oude Slot voor. 

"Het belangrijkste object is ons museumgebouw zelf. Binnenkort gaan we ons museumgebouw zelf als 'nummer 1'-object invoeren. Het inventarisnummer 00001 zal binnenkort dan ook symbolisch in onze collectieregistratie worden opgenomen en op onze gevel worden aangebracht."

Lees het volledige interview.

Heemkundekring Zeeland

Secretaris Piet Huvenaars stelt Heemkundekring Zeeland voor. 

"We vinden het ontzettend leuk om de verbazing bij de mensen te zien: “Hebben ze dit ook al bewaard?”.

Lees het volledige interview.